Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Руен
Сума от всички действителни гласове за 0218. Руен: 13879
Брой мандати за общински съветници: 29
Общинска избирателна квота: 479

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 29

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 13393
Квота на Хеър: 461.82759
Общинска избирателна квота: 479

Партия2457910
Vi303
2.18%
558
4.02%
1634
11.77%
183
1.32%
10177
73.33%
1024
7.38%
mi-1.208243.53812-22.036362.21728
pi-13-222
ri-0.208240.53812-0.036360.21728
Доп. манд.-01-00
Общо манд.-14-222


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Хюсеин Иб Мустафа386 80.58%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Неджиб Мехмед Акиф110 22.96%
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Сабри Хасан Сабри47 9.81%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"1. ВЕЖДИ КЕМАЛ ОРМАНОВ1167 243.63%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"4. МЕХМЕД ХИЛМИ МЕХМЕД101 21.09%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"5. МУСТАФА СМАИЛ ХЮСЕИН81 16.91%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"20. КАДИР АДЕМ НЕДЖИБ79 16.49%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"7. ЮМЕТ ЗИЯДИЛ ЮМЕР46 9.60%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"12. ЮМЕРКЯМИЛ НЕДЖИБ КЕМАЛ41 8.56%
9. Движение за права и свободи-ДПС2. АХМЕД СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД8166 1704.80%
9. Движение за права и свободи-ДПС9. ТУНДЖАЙ МЕХМЕД ПАЧАЛЪ610 127.35%
9. Движение за права и свободи-ДПС3. ЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФ253 52.82%
9. Движение за права и свободи-ДПС10. РАМАДАН ДЖЕМИЛ МЕХМЕД246 51.36%
9. Движение за права и свободи-ДПС22. ХАСАН АЛИШ КАМБЕР246 51.36%
9. Движение за права и свободи-ДПС29. НЕДЖМЕТИН СЮЛЕЙМАН ЮСУФ240 50.10%
9. Движение за права и свободи-ДПС8. ХАСАН АБДУРАХИМ ХАСАН64 13.36%
9. Движение за права и свободи-ДПС5. ЮМЕР ХАСАН ИБРАМ57 11.90%
9. Движение за права и свободи-ДПС11. АЛИОСМАН МЕХМЕД ХАСАН57 11.90%
9. Движение за права и свободи-ДПС17. ЕРЕДЖЕБ ХАСАН МУСТАФА38 7.93%
10. ПП ГЕРБ1. Димо Иванов Ангелов775 161.80%
10. ПП ГЕРБ3. Февзи Джевдет Хюсеин76 15.87%
10. ПП ГЕРБ10. Стоянка Николова Темелкова48 10.02%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Хюсеин Иб МустафаА80.58%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"1ВЕЖДИ КЕМАЛ ОРМАНОВА243.63%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"4МЕХМЕД ХИЛМИ МЕХМЕДА21.09%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"5МУСТАФА СМАИЛ ХЮСЕИНА16.91%
5. "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"20КАДИР АДЕМ НЕДЖИБА16.49%
9. Движение за права и свободи-ДПС2АХМЕД СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДА1704.8%
9. Движение за права и свободи-ДПС9ТУНДЖАЙ МЕХМЕД ПАЧАЛЪА127.35%
9. Движение за права и свободи-ДПС3ЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФА52.82%
9. Движение за права и свободи-ДПС10РАМАДАН ДЖЕМИЛ МЕХМЕДА51.36%
9. Движение за права и свободи-ДПС22ХАСАН АЛИШ КАМБЕРА51.36%
9. Движение за права и свободи-ДПС29НЕДЖМЕТИН СЮЛЕЙМАН ЮСУФА50.1%
9. Движение за права и свободи-ДПС8ХАСАН АБДУРАХИМ ХАСАНА13.36%
9. Движение за права и свободи-ДПС5ЮМЕР ХАСАН ИБРАМА11.9%
9. Движение за права и свободи-ДПС11АЛИОСМАН МЕХМЕД ХАСАНА11.9%
9. Движение за права и свободи-ДПС17ЕРЕДЖЕБ ХАСАН МУСТАФАА7.93%
9. Движение за права и свободи-ДПС4ФАТМЕ ХАСАН РАМАДАНБ
9. Движение за права и свободи-ДПС6МЕХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕДБ
9. Движение за права и свободи-ДПС7ФАХРИЕ ХЮСЕИН МУТУЛАБ
9. Движение за права и свободи-ДПС12АПТУЛА ХАСАН МЕХМЕДБ
9. Движение за права и свободи-ДПС13МЕХМЕД АДЕМ МЕХМЕДБ
9. Движение за права и свободи-ДПС14АХМЕД ЯШАР АХМЕДБ
9. Движение за права и свободи-ДПС15ЕРДИНЧ МЕХМЕД ХАЛИЛБ
9. Движение за права и свободи-ДПС16НЕДЖААТИ САЛИ ОСМАНБ
9. Движение за права и свободи-ДПС18НИХАТ ХАСАН СЮЛЕЙМАНБ
9. Движение за права и свободи-ДПС19БАХРИ ШАБАН РАШИДБ
9. Движение за права и свободи-ДПС20РАНГЕЛ АЛЕКСИЕВ ТОПАЛОВБ
9. Движение за права и свободи-ДПС21МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕДБ
10. ПП ГЕРБ1Димо Иванов АнгеловА161.8%
10. ПП ГЕРБ3Февзи Джевдет ХюсеинА15.87%