Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Хаджидимово
Сума от всички действителни гласове за 0152. Хаджидимово: 5139
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 303

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4912
Квота на Хеър: 288.94118
Общинска избирателна квота: 303

Партия134589
Vi163
3.17%
64
1.25%
666
12.96%
937
18.23%
2520
49.04%
789
15.35%
mi--2.304973.242878.72152.73066
pi--2382
ri--0.304970.242870.72150.73066
Доп. манд.--0011
Общо манд.--2393


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Костадин Димитров Караянев161 53.14%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Кармелита Костадинова Палашева70 23.10%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Илиян Димитров Синадинов62 20.46%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9. Мария Димитрова Пелтекова59 19.47%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ17. Петър Ангелов Воденов56 18.48%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ7. Иван Георгиев Сохулов52 17.16%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Мариана Иванова Картулева50 16.50%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Федя Малинов Хавальов40 13.20%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ12. Карамфил Чавдаров Чапкънов36 11.88%
5. ПП ГЕРБ1. Лазар Тодоров Папазов445 146.86%
5. ПП ГЕРБ5. Варадин Варадинов Дерменджиев136 44.88%
5. ПП ГЕРБ7. Мюхтерем Джевджет Имам63 20.79%
5. ПП ГЕРБ4. Димитър Атанасов Богатинов50 16.50%
5. ПП ГЕРБ3. Акиф Акифов Метушев46 15.18%
5. ПП ГЕРБ6. Кирил Благоев Пасков36 11.88%
5. ПП ГЕРБ11. Димитър Крумов Ряхов30 9.90%
5. ПП ГЕРБ8. Динко Чавдаров Бочуков28 9.24%
5. ПП ГЕРБ13. Атанас Димитров Стефанов23 7.59%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"2. Мехмед Юсеинов Имамов650 214.52%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"12. Фаик Фаиков Метушев210 69.31%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"6. Илвие Ферадова Кокударева194 64.03%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"11. Кръстю Мирославов Веселинков161 53.14%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"8. Тугай Назим Неби154 50.83%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"5. Ангел Иванов Безев148 48.84%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"13. Андон Стефанов Попов142 46.86%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"15. Кръстьо Иванов Типов119 39.27%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"17. Николай Искренов Бекяров114 37.62%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"10. Джеит Фаиков Газиев110 36.30%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"9. Ангел Костадинов Шопов99 32.67%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"16. Милко Смиленов Манов97 32.01%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"3. Димитър Ангелов Пумпалов90 29.70%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"14. Елза Деянова Арнаудова-Хасанова70 23.10%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"7. Донка Христова Комитова64 21.12%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"4. Джемиле Зикремова Стамболиева60 19.80%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1. Атанас Василев Воденичаров220 72.61%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК9. Димитър Георгиев Парасков114 37.62%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4. Димитър Стоянов Янев99 32.67%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6. Ангел Атанасов Стефанов57 18.81%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2. Иван Василев Куртов49 16.17%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3. Димитър Костадинов Влахов49 16.17%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК16. Фикрет Мехмедов Барутев44 14.52%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5. Йоаким Запрянов Кафалиев42 13.86%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК8. Атанас Стоянов Лазаров42 13.86%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10. Бисер Филипов Келешев36 11.88%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Костадин Димитров КараяневА53.14%
4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8Кармелита Костадинова ПалашеваА23.1%
5. ПП ГЕРБ1Лазар Тодоров ПапазовА146.86%
5. ПП ГЕРБ5Варадин Варадинов ДерменджиевА44.88%
5. ПП ГЕРБ7Мюхтерем Джевджет ИмамА20.79%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"2Мехмед Юсеинов ИмамовА214.52%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"12Фаик Фаиков МетушевА69.31%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"6Илвие Ферадова КокудареваА64.03%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"11Кръстю Мирославов ВеселинковА53.14%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"8Тугай Назим НебиА50.83%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"5Ангел Иванов БезевА48.84%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"13Андон Стефанов ПоповА46.86%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"15Кръстьо Иванов ТиповА39.27%
8. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"17Николай Искренов БекяровА37.62%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК1Атанас Василев ВоденичаровА72.61%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК9Димитър Георгиев ПарасковА37.62%
9. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК4Димитър Стоянов ЯневА32.67%