Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Сатовча
Сума от всички действителни гласове за 0142. Сатовча: 9004
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 530

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 7648
Квота на Хеър: 449.88235
Общинска избирателна квота: 530

Партия1345678910
Vi268
2.98%
1678
18.64%
2812
31.23%
2062
22.90%
1096
12.17%
472
5.24%
341
3.79%
38
0.42%
237
2.63%
mi-3.729866.250524.583422.43619----
pi-3642----
ri-0.729860.250520.583420.43619----
Доп. манд.-1010----
Общо манд.-4652----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
3. МК "За община Сатовча"1. ИВАЙЛО АСЕНОВ МОЛЛОВ733 138.30%
3. МК "За община Сатовча"3. ЗАЙРА КЕМИЛОВА ИБИШЕВА413 77.92%
3. МК "За община Сатовча"4. РУСИ РУСЕВ КАМБОШЕВ294 55.47%
3. МК "За община Сатовча"2. ИСКРЕН ЮРИЕВ КАЛЬОНЕВ148 27.92%
4. Движение за права и свободи-ДПС2. Гюлтен Мехмед Кичук999 188.49%
4. Движение за права и свободи-ДПС7. Ангел Аспарухов Сандев570 107.55%
4. Движение за права и свободи-ДПС8. Халил Юсуфов Мусов207 39.06%
4. Движение за права и свободи-ДПС5. Елхан Мехмедов Кълков207 39.06%
4. Движение за права и свободи-ДПС4. Емил Радостинов Гулев202 38.11%
4. Движение за права и свободи-ДПС3. Нафие Еминова Бошнакова196 36.98%
4. Движение за права и свободи-ДПС9. Съби Миленов Айвазов125 23.58%
4. Движение за права и свободи-ДПС10. Северин Никодимов Кавалов100 18.87%
4. Движение за права и свободи-ДПС13. Кристиана Иванова Буковинова64 12.08%
4. Движение за права и свободи-ДПС6. Савко Младенов Манов55 10.38%
5. ПП ГЕРБ1. Пламен Калоянов Поюков662 124.91%
5. ПП ГЕРБ5. Юсеин Асан Избищали326 61.51%
5. ПП ГЕРБ2. Венцислав Албенов Манов298 56.23%
5. ПП ГЕРБ3. Ани Смилкова Моллова168 31.70%
5. ПП ГЕРБ8. Гюлтен Рушанов Зейнев158 29.81%
5. ПП ГЕРБ4. Недко Младенов Хаджиев133 25.09%
5. ПП ГЕРБ16. Мехмед Юсуф Мюхтар91 17.17%
5. ПП ГЕРБ10. Явор Юриев Кальонев65 12.26%
5. ПП ГЕРБ6. Любен Цанков Арнаудов58 10.94%
5. ПП ГЕРБ7. Любомир Асенов Байраков38 7.17%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1. Байрям Байрямов Дерменджиев506 95.47%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2. Людмил Радев Доленски307 57.92%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ5. Камен Славчев Хаджиев118 22.26%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ3. Росен Драгов Караджов77 14.53%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ6. Цанко Ясенов Качанов46 8.68%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4. Недко Любенов Парушев42 7.92%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
3. МК "За община Сатовча"1ИВАЙЛО АСЕНОВ МОЛЛОВА138.3%
3. МК "За община Сатовча"3ЗАЙРА КЕМИЛОВА ИБИШЕВАА77.92%
3. МК "За община Сатовча"4РУСИ РУСЕВ КАМБОШЕВА55.47%
3. МК "За община Сатовча"2ИСКРЕН ЮРИЕВ КАЛЬОНЕВА27.92%
4. Движение за права и свободи-ДПС2Гюлтен Мехмед КичукА188.49%
4. Движение за права и свободи-ДПС7Ангел Аспарухов СандевА107.55%
4. Движение за права и свободи-ДПС5Елхан Мехмедов КълковА39.06%
4. Движение за права и свободи-ДПС8Халил Юсуфов МусовА39.06%
4. Движение за права и свободи-ДПС4Емил Радостинов ГулевА38.11%
4. Движение за права и свободи-ДПС3Нафие Еминова БошнаковаА36.98%
5. ПП ГЕРБ1Пламен Калоянов ПоюковА124.91%
5. ПП ГЕРБ5Юсеин Асан ИзбищалиА61.51%
5. ПП ГЕРБ2Венцислав Албенов МановА56.23%
5. ПП ГЕРБ3Ани Смилкова МолловаА31.7%
5. ПП ГЕРБ8Гюлтен Рушанов ЗейневА29.81%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ1Байрям Байрямов ДерменджиевА95.47%
6. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ2Людмил Радев ДоленскиА57.92%