Разпределение по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Банско
Сума от всички действителни гласове за 0101. Банско: 7521
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 443

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6051
Квота на Хеър: 355.94118
Общинска избирателна квота: 443

Партия1234567891011
Vi1609
21.39%
388
5.16%
584
7.76%
984
13.08%
92
1.22%
194
2.58%
54
0.72%
336
4.47%
237
3.15%
169
2.25%
2874
38.21%
mi4.52041-1.640722.7645------8.07437
pi4-12------8
ri0.52041-0.640720.7645------0.07437
Доп. манд.0-11------0
Общо манд.4-23------8


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ1. Михаил Иванов Рахов1179 266.14%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ4. Иван Николов Сакарев76 17.16%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ2. Димитър Костадинов Русков63 14.22%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ3. Георги Иванов Главчев55 12.42%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ7. Александър Георгиев Рупчин34 7.67%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1. Костадин Иванов Дурчов226 51.02%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2. Костадин Иванов Атанасов68 15.35%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4. Благой Михайлов Милев56 12.64%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3. Георги Гълъбов Бориков53 11.96%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5. Димитър Иванов Русков39 8.80%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ8. Светослав Цветков Николов37 8.35%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ10. Георги Огнянов Кочуков32 7.22%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА1. Александър Иванов Краваров378 85.33%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА2. Георги Димитров Думанов151 34.09%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА3. Петър Костадинов Баряков69 15.58%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА4. Ангел Илиянов Недялков69 15.58%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА12. Георги Христов Бистрин53 11.96%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА17. Александър Димитров Пиришанчин43 9.71%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА16. Йордан Димитров Говедарев37 8.35%
11. ПП ГЕРБ3. Владимир Николов Колчагов1729 390.29%
11. ПП ГЕРБ9. Петър Малинов Галчев205 46.28%
11. ПП ГЕРБ4. Александър Иванов Мацурев173 39.05%
11. ПП ГЕРБ7. Евгения Йорданова Тренчева74 16.70%
11. ПП ГЕРБ17. Владимир Цветанов Кушлев67 15.12%
11. ПП ГЕРБ10. Александър Георгиев Весков66 14.90%
11. ПП ГЕРБ8. Костадин Иванов Загорчин60 13.54%
11. ПП ГЕРБ12. Димитър Георгиев Даутов53 11.96%
11. ПП ГЕРБ5. Асен Петров Кирицов50 11.29%
11. ПП ГЕРБ6. Благой Георгиев Кишев45 10.16%
11. ПП ГЕРБ13. Малин Иванов Бистрин41 9.26%

Избрани общински съветници:
Партия № в листа Имена Списък % преф. гласуване
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ1Михаил Иванов РаховА266.14%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ4Иван Николов СакаревА17.16%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ2Димитър Костадинов РусковА14.22%
1. БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО - БСД - НДСВ3Георги Иванов ГлавчевА12.42%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1Костадин Иванов ДурчовА51.02%
3. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2Костадин Иванов АтанасовА15.35%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА1Александър Иванов КраваровА85.33%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА2Георги Димитров ДумановА34.09%
4. "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО" - ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА3Петър Костадинов БаряковА15.58%
11. ПП ГЕРБ3Владимир Николов КолчаговА390.29%
11. ПП ГЕРБ9Петър Малинов ГалчевА46.28%
11. ПП ГЕРБ4Александър Иванов МацуревА39.05%
11. ПП ГЕРБ7Евгения Йорданова ТренчеваА16.7%
11. ПП ГЕРБ17Владимир Цветанов КушлевА15.12%
11. ПП ГЕРБ10Александър Георгиев ВесковА14.9%
11. ПП ГЕРБ8Костадин Иванов ЗагорчинА13.54%
11. ПП ГЕРБ12Димитър Георгиев ДаутовА11.96%