Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Венец, област Шумен

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕХРИБАН ОСМАНОВА АХМЕДОВА
Движение за права и свободи – ДПС
3 356 90.68%
- Не подкрепям никого
345 9.32%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
45 1.32%
  Без отбелязано предпочитание 32 71.11%
  101. Сали Мюмюн Карамахмуд 13 28.89%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
723 21.16% 4
  Без отбелязано предпочитание 420 58.09%
  101. Метхи Кадир Сали 43 5.95% 1
  102. Сехер Махмуд Юсуф 24 3.32% 1
  103. Бирджан Ердоанов Касперов 42 5.81% 1
  104. Тайбе Бейтиева Сали 30 4.15%
  105. Рубил Руфиев Халимов 22 3.04%
  106. Бедри Хасан Мустафа 14 1.94%
  107. Али Мустафов Алиев 74 10.24% 1
  108. Синан Ахмед Ахмед 20 2.77%
  109. Федаил Реджеб Насуф 9 1.24%
  110. Февзи Исмет Хасан 1 0.14%
  111. Мюса Искендер Ялама 12 1.66%
  112. Бедри Хюсеин Хасан 0 0.00%
  113. Динчер Неджиб Юсуф 3 0.41%
  114. Аско Мирчев Атанасов 2 0.28%
  115. Юлми Хасан Хюсеин 1 0.14%
  116. Рамис Адем Юмер 5 0.69%
  117. Сабри Орхан Сабри 1 0.14%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
2 432 71.17% 12
  Без отбелязано предпочитание 2 121 87.21%
  101. Нехрибан Османова Ахмедова 64 2.63%
  102. Сюлейман Мехмед Сюлейман 38 1.56% 1
  103. Къймет Юсуф Исмаил 15 0.62% 1
  104. Мохамед Кяшиф Сали 21 0.86% 1
  105. Синан Нурулов Халилов 3 0.12% 1
  106. Бахри Ахмедов Мехмедов 19 0.78% 1
  107. Недрет Ахмед Мехмед 12 0.49% 1
  108. Сали Ефрахим Мустафа 7 0.29% 1
  109. Илхан Ахмедов Сейфулов 4 0.16% 1
  110. Ибрахим Реджебов Ибрямов 7 0.29% 1
  111. Леман Аптулла Насуф 68 2.80% 1
  112. Хюсеин Ердинч Хюсеин 33 1.36% 1
  113. Ръфкъ Неджат Хюсеин 0 0.00% 1
  114. Ахмед Мехмедов Ахмедов 7 0.29%
  115. Мехмед Мустафа Мехмед 2 0.08%
  116. Васви Хасан Хюсеин 4 0.16%
  117. Бейхан Ридван Али 7 0.29%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
217 6.35% 1
  Без отбелязано предпочитание 123 56.68%
  101. Орхан Велиев Кърджалиев 49 22.58% 1
  102. Хамид Ремзи Ахмед 28 12.90%
  103. Еркин Исмаилов Руфадов 9 4.15%
  104. Юсуф Хасан Мехмед 1 0.46%
  105. Елица Стаменова Христова 7 3.23%
  106. Неджиля Якуб Ибрям 0 0.00%
- Не подкрепям никого
95

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Борци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БАХРИ ИБРАХИМ ХЮСЕИН
Движение за права и свободи – ДПС
305 94.14%
- Не подкрепям никого
19 5.86%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Боян

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕРДИНЧ МЮМЮНОВ ЕМИНОВ
Движение за права и свободи – ДПС
176 88.00%
- Не подкрепям никого
24 12.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Буйновица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 БЕДРИ ХЮСЕИН ХАСАН
ПП ГЕРБ
45 31.69%
57 МУСТАФА ЛЮТФИ МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
94 66.20%
- Не подкрепям никого
3 2.11%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Габрица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ЮЛМИ ХАСАН ХЮСЕИН
ПП ГЕРБ
120 47.43%
57 МУСТАФА ХАСАН ХАМИД
Движение за права и свободи – ДПС
131 51.78%
- Не подкрепям никого
2 0.79%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Денница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ДЖЕМАЛ ЮМЕР ХЮСЕИН
Движение за права и свободи – ДПС
65 77.38%
66 ЮСУФ ХАСАН МЕХМЕД
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
19 22.62%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дренци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 НУРТЕН ШЕРАФИДИНОВА ЮСУФ
ПП ГЕРБ
92 42.99%
57 БИРОЛ ЮДАИМ ШАБАН
Движение за права и свободи – ДПС
120 56.07%
- Не подкрепям никого
2 0.93%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Изгрев

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ТУНЧЕР СЕРГЮЛ ФИКРЕТ
ПП ГЕРБ
193 44.27%
57 ЕРДЖАН ТЕФИК МЮСТЕДЖЕБ
Движение за права и свободи – ДПС
236 54.13%
- Не подкрепям никого
7 1.61%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Капитан Петко

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕХМЕД МУСТАФА МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
233 92.46%
- Не подкрепям никого
19 7.54%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Осеновец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШЕНОЛ ОСМАНОВ АХМЕДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
207 94.52%
- Не подкрепям никого
12 5.48%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Страхилица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕДРЕДИН ФИКРЕТОВ МЕХМЕДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
48 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черноглавци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ РАШКОВ
ПП ГЕРБ
146 41.01%
57 КЕНАН КЯМИЛ КЯЗИМ
Движение за права и свободи – ДПС
205 57.58%
- Не подкрепям никого
5 1.40%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ясенково

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МЕТХИ КАДИР САЛИ
ПП ГЕРБ
444 39.05%
57 НАСУФ НЕДРЕТ ЯКУБ
Движение за права и свободи – ДПС
668 58.75%
- Не подкрепям никого
25 2.20%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Венец Протокол на ОИК за Общински съвет на община Венец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Борци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Боян Протокол на ОИК за Кмет на кметство Буйновица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Габрица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Денница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дренци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Изгрев Протокол на ОИК за Кмет на кметство Капитан Петко Протокол на ОИК за Кмет на кметство Осеновец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Страхилица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Черноглавци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ясенково

община Венец

с.Борци

С. БОРЦИ, Читалище пл. "Възраждане" №2270700001

с.Боян

С. БОЯН, Кметство, ул. "Стара планина" №24270700002

с.Буйновица

С. БУЙНОВИЦА, ПДГ, ул. "Бели лом"270700003

с.Венец

С. ВЕНЕЦ, Заседателна зала, ул. "Кирил и Методий" №24270700004
ул.Кирил и Методий №24270700016 270700017

с.Габрица

С. ГАБРИЦА, Ритуална зала, ул. "Марица" №20270700005

с.Денница

С. ДЕННИЦА, Кметство, ул. "Дружба" №5270700006

с.Дренци

С. ДРЕНЦИ, Кметство, ул. "Черешите" №38270700007

с.Изгрев

С. ИЗГРЕВ, Кметство, ул. "Свобода" №2270700008

с.Капитан Петко

С. КАПИТАН ПЕТКО, Ритуална зала, ул. "Победа" №33270700009

с.Осеновец

С. ОСЕНОВЕЦ, Кметство, ул. "Дъбрава" №2270700010

с.Страхилица

С. СТРАХИЛИЦА, Кметство, ул. "Демокрация" №8270700011

с.Черноглавци

С. ЧЕРНОГЛАВЦИ, Ритуална зала, ул. "Стара планина" №35270700012

с.Ясенково

С. ЯСЕНКОВО, Основно училище, ул. "Надежда" №26270700013 270700015
С. ЯСЕНКОВО, Основоно училище, ул. "Надежда" №26270700014

изтегли