Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Ситово, област Силистра

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ЕДА БЕХЧЕТ САМИЕВА
ПП ГЕРБ
442 15.86%
42 ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДОЙКОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
53 1.90%
57 СЕЗГИН БАСРИ АЛИИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС
1 556 55.83%
68 ЯНКО ЛЮБЕНОВ КЪРОВ
МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)
681 24.43%
- Не подкрепям никого
55 1.97%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
469 20.20% 3
  Без отбелязано предпочитание 112 23.88%
  101. Станчо Борисов Арсов 43 9.17% 1
  102. Еда Бехчет Самиева 48 10.23%
  103. Мартин Мариянов Костов 68 14.50% 1
  104. Росен Георгиев Колев 8 1.71%
  105. Иван Илиев Алексиев 28 5.97%
  106. Николета Златкова Деведжиева 65 13.86% 1
  107. Октай Бейхан Хюсеин 26 5.54%
  108. Хризантема Христова Йорданова 13 2.77%
  109. Бейнур Фикрет Зекеря 2 0.43%
  110. Бейти Лютфи Мустафа 26 5.54%
  111. Гинка Атанасова Макриева 26 5.54%
  112. Красимира Георгиева Калинова 0 0.00%
  113. Мертол Рейханов Мюджелитов 4 0.85%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
31 1.34%
  Без отбелязано предпочитание 8 25.81%
  101. Любка Иванова Иванова 6 19.35%
  102. Енчо Георгиев Дойков 16 51.61%
  103. Божидар Кръстилев Бъчваров 0 0.00%
  104. Петранка Димитрова Маринова 1 3.23%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
1 303 56.12% 7
  Без отбелязано предпочитание 952 73.06%
  101. Сердар Вахдет Адем 30 2.30% 1
  102. Ридван Ахмед Кязим 13 1.00% 1
  103. Рашид Ахмед Абтула 34 2.61% 1
  104. Дженгис Мюдесир Еюб 6 0.46% 1
  105. Седат Исмаил Ариф 30 2.30% 1
  106. Несрин Осман Башар 21 1.61% 1
  107. Талят Мустафа Шаюб 41 3.15% 1
  108. Мехмед Вадет Мухарем 13 1.00%
  109. Халид Еролов Бошнаков 91 6.98%
  110. Шенер Рафидин Бейзат 20 1.53%
  111. Али Еюб Осман 14 1.07%
  112. Вилдан Неждет Мемиш 30 2.30%
  113. Рейхан Басриев Хамидов 8 0.61%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
8 0.34%
  Без отбелязано предпочитание 4 50.00%
  101. Георги Маринов Кулев 4 50.00%
68 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)
разпределение на предпочитанията
511 22.01% 3
  Без отбелязано предпочитание 170 33.27%
  101. Янко Любенов Къров 43 8.41% 1
  102. Димитър Маринчев Христов 27 5.28%
  103. Искра Йорданова Георгиева 14 2.74%
  104. Драгомир Киров Иванов 52 10.18% 1
  105. Диана Йорданова Йовчева 73 14.29% 1
  106. Йорданка Маринова Костадинова 18 3.52%
  107. Светла Радева Удрева 4 0.78%
  108. Зорица Маринова Русева 4 0.78%
  109. Георги Валентинов Гърдев 7 1.37%
  110. Емил Иванов Гойчев 28 5.48%
  111. Марияна Лъчезарова Савова-Цанева 48 9.39%
  112. Деян Неделчев Неделчев 14 2.74%
  113. Валери Тодоров Илиев 9 1.76%
- Не подкрепям никого
45

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Босна

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МЕРТОЛ РЕЙХАНОВ МЮДЖЕЛИТОВ
ПП ГЕРБ
33 15.28%
57 ДЕНИС НЕЖДЕТ РЮСТЕМ
Движение за права и свободи – ДПС
175 81.02%
- Не подкрепям никого
8 3.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гарван

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ГИНКА АТАНАСОВА МАКРИЕВА
ПП ГЕРБ
81 60.45%
68 ЗОРИЦА МАРИНОВА РУСЕВА
МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)
49 36.57%
- Не подкрепям никого
4 2.99%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Добротица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ХРИЗАНТЕМА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ПП ГЕРБ
88 35.20%
68 ИСКРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)
155 62.00%
- Не подкрепям никого
7 2.80%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Искра

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 БЕЙТИ ЛЮТФИ МУСТАФА
ПП ГЕРБ
152 14.84%
57 БИЛГИН БЕЙДЖЕТ НИЯЗИ
Движение за права и свободи – ДПС
850 83.01%
- Не подкрепям никого
22 2.15%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Любен

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕДЖЕВИТ ДЖЕВДЕТ ШАБАН
Движение за права и свободи – ДПС
305 94.43%
- Не подкрепям никого
18 5.57%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Попина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА
ПП ГЕРБ
100 36.76%
68 СВЕТЛА РАДЕВА УДРЕВА
МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)
166 61.03%
- Не подкрепям никого
6 2.21%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Ситово Протокол на ОИК за Общински съвет на община Ситово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Босна Протокол на ОИК за Кмет на кметство Гарван Протокол на ОИК за Кмет на кметство Добротица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Искра Протокол на ОИК за Кмет на кметство Любен Протокол на ОИК за Кмет на кметство Попина

община Ситово

с.Босна

С. БОСНА, Автоспирка, ул. "Първа"193200602

с.Гарван

С. ГАРВАН, НЧ "Димитър Полянов-1870", ул. "Първа" №14193200603

с.Добротица

С. ДОБРОТИЦА, Клуб на инвалида, ул. "Добруджа" №18193200604

с.Ирник

С. ИРНИК, Сградата на кметството, ул. "Трета" №3193200605

с.Искра

С. ИСКРА, НЧ "Бачо Киро-1943", ул. "Звездел" №3193200608
С. ИСКРА, ОУ "Стефан Караджа", ул. "Образцова" №22193200606 193200607

с.Любен

С. ЛЮБЕН, НЧ "Стефан Караджа-1963", ул. "Първа" №3193200609

с.Нова Попина

С. НОВА ПОПИНА, Сградата на кметството, ул. "Първа" №16193200610

с.Поляна

С. ПОЛЯНА, Клуб на село Поляна, ул. "Първа" №35 А193200611

с.Попина

С. ПОПИНА, НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1940", ул. "Първи май" №76193200612

с.Ситово

С. СИТОВО, НЧ "Христо Смирненски-1940", ул. "Трети март" №76193200601
с. Ситово, ул. Трети март №22193200614 193200615

с.Слатина

С. СЛАТИНА, Народно читалище, ул. "Втора" №2193200613

изтегли