Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Лозница, област Разград

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 АЙДЪН НИХАДОВ ШАБАНОВ
ПП ГЕРБ
866 18.22%
42 СТЕФАН ПАВЛОВ ХИНКОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
75 1.58%
57 СЕВГИН НАЗЪМ ШУКРИ
Движение за права и свободи – ДПС
2 512 52.86%
68 БИСЕР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ИК Бисер Димитров Стефанов
1 154 24.28%
- Не подкрепям никого
145 3.05%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
1 085 28.84% 5
  Без отбелязано предпочитание 233 21.47%
  101. Айдън Нихадов Шабанов 21 1.94% 1
  102. Шаиб Айхан Шаиб 159 14.65% 1
  103. Мехмед Мустафов Бичков 106 9.77% 1
  104. Румяна Георгиева Костадинова 53 4.88%
  105. Хасан Сейханов Хасанов 58 5.35%
  106. Ахмед Мехмедов Кехайов 43 3.96%
  107. Сами Юмметов Самиев 53 4.88%
  108. Мехмед Мустафов Капустрев 81 7.47% 1
  109. Иванка Върбанова Панайотова 12 1.11%
  110. Даниела Василева Христова 14 1.29%
  111. Емрах Илхан Мехмед 18 1.66%
  112. Скендер Руфад Руфад 36 3.32%
  113. Мустафа Гюрджанов Мустафов 6 0.55%
  114. Айше Джемалова Бинджева 6 0.55%
  115. Мустафа Севджанов Хасанов 0 0.00%
  116. Гюркан Шенолов Насуфов 44 4.06%
  117. Ниязи Мехмедов Ниязиев 142 13.09% 1
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
89 2.37%
  Без отбелязано предпочитание 56 62.92%
  101. Стефан Павлов Хинков 12 13.48%
  102. Сийка Иванова Американова 6 6.74%
  103. Анна Ивалинова Генова 3 3.37%
  104. Димитър Неделчев Димитров 6 6.74%
  105. Георги Лазаров Гълъбов 2 2.25%
  106. Марко Василев Марков 2 2.25%
  107. Рашид Исмаилов Рашидов 2 2.25%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
2 007 53.35% 9
  Без отбелязано предпочитание 1 448 72.15%
  101. Ибрахим Мехмедов Ахмедов 15 0.75% 1
  102. Севджан Адем Мехмед 39 1.94% 1
  103. Гюлсевен Мехмедали Сабри 18 0.90% 1
  104. Муса Мустафов Старков 9 0.45% 1
  105. Кадир Басри Исмаил 11 0.55% 1
  106. Селиме Атчеева Исмаилова 31 1.54% 1
  107. Мехмед Ибрямов Мехмедов 16 0.80% 1
  108. Нурхаят Кабил Осман 4 0.20% 1
  109. Екрем Кязимов Чолаков 9 0.45%
  110. Мехмед Махмудов Ахмедов 3 0.15%
  111. Гюнер Мустафа Ибрахим 154 7.67% 1
  112. Сали Селайдин Сали 6 0.30%
  113. Сервет Ведат Селим 66 3.29%
  114. Муса Алишев Дурльов 1 0.05%
  115. Сане Бисерова Лиманова 12 0.60%
  116. Хълми Хълми Ахмед 89 4.43%
  117. Айтен Алиева Мюсрефова 76 3.79%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
581 15.44% 3
  Без отбелязано предпочитание 200 34.42%
  101. Недялко Петков Недялков 181 31.15% 1
  102. Теодора Ненчева Рангелова 49 8.43% 1
  103. Исмаил Сабрия Исмаил 58 9.98% 1
  104. Ерсин Сезгинов Алиев 27 4.65%
  105. Емил Събев Щерев 14 2.41%
  106. Венета Пенчева Костадинова 14 2.41%
  107. Муса Салиев Уручев 30 5.16%
  108. Стоян Димитров Стоянов 1 0.17%
  109. Сунай Хълми Хасан 2 0.34%
  110. Сефаи Етемов Сюлейманов 5 0.86%
- Не подкрепям никого
162

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бели Лом

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 СКЕНДЕР РУФАД РУФАД
ПП ГЕРБ
185 44.58%
57 КЕРИМЕ МЕХМЕДОВА СЪТКЪ
Движение за права и свободи – ДПС
221 53.25%
- Не подкрепям никого
9 2.17%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Веселина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АХМЕД ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
252 50.40%
69 АНДРЕЙ ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ИК Андрей Илиев Христов
244 48.80%
- Не подкрепям никого
4 0.80%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гороцвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЛТАН ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
Движение за права и свободи – ДПС
124 63.59%
66 СУНАЙ ХЪЛМИ ХАСАН
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
66 33.85%
- Не подкрепям никого
5 2.56%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Градина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ВЕСИЛЕ КАСИМ МУСА
Движение за права и свободи – ДПС
206 97.17%
- Не подкрепям никого
6 2.83%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Каменар

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
42 ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
2 0.77%
57 ДЖЕЙЛЯН ЕРОЛ ФИКРЕТ
Движение за права и свободи – ДПС
145 55.56%
66 ЛЕВЕН ИЛИАНОВ ЕМИЛИАНОВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
111 42.53%
- Не подкрепям никого
3 1.15%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крояч

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МЮМЮН ДИНЧЕР БЕЙРАМ
ПП ГЕРБ
36 42.86%
57 ФАТМЕ САЛИЕВА САЛИМОВА
Движение за права и свободи – ДПС
48 57.14%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ловско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ПП ГЕРБ
196 48.28%
57 ЕМИНЕ МАХМУД ДЖАМБАЗОВА
Движение за права и свободи – ДПС
207 50.99%
- Не подкрепям никого
3 0.74%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Манастирци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕХМЕД ФЕРЕДИНОВ КЬОРОВ
Движение за права и свободи – ДПС
111 84.09%
- Не подкрепям никого
21 15.91%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Манастирско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 РЕМЗИ НЕДЖИБОВ МУХАРЕМОВ
Движение за права и свободи – ДПС
91 96.81%
- Не подкрепям никого
3 3.19%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сейдол

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 АЛИ МУСА ЕЮП
ПП ГЕРБ
70 21.88%
57 АЛИ АХМЕДОВ КЕХАЙОВ
Движение за права и свободи – ДПС
176 55.00%
66 МУСА САЛИЕВ УРУЧЕВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
72 22.50%
- Не подкрепям никого
2 0.63%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Синя вода

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МУСТАФА ГЮРДЖАНОВ МУСТАФОВ
ПП ГЕРБ
178 38.44%
57 АХМЕД БИЛЯЛОВ ВЕХОВ
Движение за права и свободи – ДПС
277 59.83%
- Не подкрепям никого
8 1.73%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Студенец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
42 МАРКО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
43 27.92%
57 АЛДИН МИРАНОВ ХРИСТОФОРОВ
Движение за права и свободи – ДПС
108 70.13%
- Не подкрепям никого
3 1.95%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Трапище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 АЙТЕН ЯКУБОВА ИСМАИЛОВА
ПП ГЕРБ
170 59.65%
57 ЕМИНЕ АЛИ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
75 26.32%
66 СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
35 12.28%
- Не подкрепям никого
5 1.75%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Тръбач

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЙДЪН ДЖАВИДОВ АХМЕДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
86 93.48%
- Не подкрепям никого
6 6.52%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чудомир

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 СЕИТ СЕВДИЕВ СЕИДОВ
ПП ГЕРБ
52 25.62%
42 РАШИД ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
23 11.33%
57 АТЧЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА
Движение за права и свободи – ДПС
108 53.20%
66 СЕФАИ ЕТЕМОВ СЮЛЕЙМАНОВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
18 8.87%
- Не подкрепям никого
2 0.99%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Лозница Протокол на ОИК за Общински съвет на община Лозница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бели Лом Протокол на ОИК за Кмет на кметство Веселина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Гороцвет Протокол на ОИК за Кмет на кметство Градина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Каменар Протокол на ОИК за Кмет на кметство Крояч Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ловско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Манастирци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Манастирско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сейдол Протокол на ОИК за Кмет на кметство Синя вода Протокол на ОИК за Кмет на кметство Студенец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Трапище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Тръбач Протокол на ОИК за Кмет на кметство Чудомир

община Лозница

гр.Лозница

ул. "Васил Левски" 6, стая 204171700024
ул. "Васил Левски" 6, стая 306171700021
ул. "Дружба" №15, НУ "Васил Левски"171700007
ул. "Дружба" №21, читалище "Пробуда"171700008
ул. "Дружба" №31, ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски"171700009

с.Бели Лом

ул. "Цариградско шосе" 33, стая 2171700022
ул. "Цариградско шосе" №31, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"171700001

с.Веселина

ул. "Христо Ботев" 46, стая 2171700023
ул. "Христо Ботев" №46, кметство171700002

с.Гороцвет

ул. "Искър" №13, читалище "Пробуда"171700003

с.Градина

ул. "Н. Й. Вапцаров" №37, читалище "Светлина"171700004

с.Каменар

ул. "Тодювци" №33, читалище "Наука"171700005

с.Крояч

ул. "Апшерон" №2, ЦНСТПЛФУ171700020
ул. "Централна" №9, читалище "Борис Анастасов"171700006

с.Ловско

ул. "Стара планина" №6, старото кметство171700010
ул. "Стара планина" №8, Дом за възрастни с физически увреждания171700019

с.Манастирско

ул. "Бели лом" №20, читалище171700012

с.Манастирци

ул. "Ал. Стамболийски" №22, читалище "Изток"171700011

с.Сейдол

ул. "Г. С. Раковски" №18А, читалище "Развитие"171700013

с.Синя вода

ул. "Стефан Караджа" №14, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"171700014

с.Студенец

ул. "Странджа" №18, читалище "Отец Паисий Хилендарски"171700015

с.Трапище

ул. "Христо Ботев" №27, читалище "Христо Ботев"171700016

с.Тръбач

ул. "Венелин" №16, читалище "Пейо Яворов"171700017

с.Чудомир

ул. "Лудогорие" №16, читалище "Васил Левски-1935 г."171700018

изтегли