Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Куклен, област Пловдив

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА
ПП ГЕРБ
1 629 51.68%
42 АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ СРЕБЧЕВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
39 1.24%
57 ЕРДУАН САЛИ МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
619 19.64%
60 НАИЛ НАИМ РУСТЕМ
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
96 3.05%
68 ЕЛЕНА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА
Коалиция „Партия Консервативна България“ (ПП „ЗС „Александър Стамболийски“, ПП „Партия Консервативна България“, КП „Заедно за силна община“, Коалиция „Левицата!“, ПП „Има такъв народ“, ПП „Български възход“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“)
734 23.29%
- Не подкрепям никого
35 1.11%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
294 11.49% 2
  Без отбелязано предпочитание 22 7.48%
  101. Димитър Кръстев Сотиров 39 13.27% 1
  102. Мария Георгиева Стайкова 26 8.84%
  103. Албена Черкезова Костадинова 143 48.64% 1
  104. Румен Данаилов Сипков 42 14.29%
  105. Денка Господинова Табакова 12 4.08%
  106. Айтен Юсеинова Юмерефенди 4 1.36%
  107. Никола Иванов Йовков 5 1.70%
  108. Елена Костадинова Николова 1 0.34%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
1 012 39.55% 5
  Без отбелязано предпочитание 196 19.37%
  101. Мария Георгиева Белчева 103 10.18%
  102. Анелия Иванова Кметова 55 5.43% 1
  103. Петър Илиев Йовчев 176 17.39% 1
  104. Ива Николова Дичева 76 7.51% 1
  105. Илия Стефанов Димов 55 5.43%
  106. Марин Томов Томов 88 8.70% 1
  107. Стоян Георгиев Давчев 75 7.41% 1
  108. Николина Иванова Миткова 9 0.89%
  109. Райчо Атанасов Бижев 35 3.46%
  110. Иван Николов Палавуров 15 1.48%
  111. Атанас Руменов Чернев 47 4.64%
  112. Петър Димитров Матрев 29 2.87%
  113. Стефан Манолов Куцинов 53 5.24%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
52 2.03%
  Без отбелязано предпочитание 19 36.54%
  101. Александър Евгениев Сребчев 13 25.00%
  102. Жанет Кузманова Стойчева 2 3.85%
  103. Петър Иванов Петаларев 6 11.54%
  104. Атанас Борисов Божинов 9 17.31%
  105. Кирил Георгиев Васков 1 1.92%
  106. Светослав Симеонов Димов 2 3.85%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
548 21.41% 3
  Без отбелязано предпочитание 297 54.20%
  101. Ердуан Сали Мехмед 69 12.59% 1
  102. Махмуд Рафедов Алиев 34 6.20% 1
  103. Сали Салимехмедов Рамаданов 23 4.20% 1
  104. Сание Ахмед Чауш 37 6.75%
  105. Гюлен Рамаданов Гоганов 30 5.47%
  106. Гала Красимирова Йорданова 3 0.55%
  107. Рафет Азис Алиев 11 2.01%
  108. Рафет Рушид Мехмед 9 1.64%
  109. Рефие Елдатова Юмерефендиева 9 1.64%
  110. Ибрям Ердинч Саид 9 1.64%
  111. Зейджан Шабан Карахалил 5 0.91%
  112. Рефик Сезгин Кадир 7 1.28%
  113. Ахмед Рамаданов Шабанов 5 0.91%
60 НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
разпределение на предпочитанията
109 4.26%
  Без отбелязано предпочитание 34 31.19%
  101. Наил Наим Рустем 33 30.28%
  102. Хамди Керим Омер 15 13.76%
  103. Румяна Красимирова Хасанова 11 10.09%
  104. Юсеин Мустафа Хаджиали 5 4.59%
  105. Реджеб Юсуф Баджакли 4 3.67%
  106. Йордан Тошев Димитров 7 6.42%
68 Коалиция „Партия Консервативна България“ (ПП „ЗС „Александър Стамболийски“, ПП „Партия Консервативна България“, КП „Заедно за силна община“, Коалиция „Левицата!“, ПП „Има такъв народ“, ПП „Български възход“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“)
разпределение на предпочитанията
544 21.26% 3
  Без отбелязано предпочитание 120 22.06%
  101. Елена Филипова Филева 35 6.43% 1
  102. Асен Филипов Аврамов 48 8.82%
  103. Маргарита Костадинова Атанасова 16 2.94%
  104. Петър Ангелов Милянчев 50 9.19% 1
  105. Димитър Георгиев Димитров 40 7.35%
  106. Венелина Илиева Апостолова 36 6.62%
  107. Гюлбахар Рушенова Мусова 14 2.57%
  108. Димитър Димитров Гошев 57 10.48% 1
  109. Верадин Емилов Митков 15 2.76%
  110. Мария Йорданова Камбурова 21 3.86%
  111. Иван Христов Чанев 21 3.86%
  112. Стоил Асенов Плавов 34 6.25%
  113. Величка Методиева Маринова 37 6.80%
- Не подкрепям никого
51

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гълъбово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 СПАС ГЕОРГИЕВ КИСЬОВ
ПП ГЕРБ
61 35.06%
68 МАРИЯ ЙОРДАНОВА КАМБУРОВА
Коалиция „Партия Консервативна България“ (ПП „ЗС „Александър Стамболийски“, ПП „Партия Консервативна България“, КП „Заедно за силна община“, Коалиция „Левицата!“, ПП „Има такъв народ“, ПП „Български възход“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“)
109 62.64%
- Не подкрепям никого
4 2.30%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Руен

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ТОНЕВА
ПП ГЕРБ
52 38.81%
68 ЗДРАВКО ИЛИЕВ КУМАНОВ
Коалиция „Партия Консервативна България“ (ПП „ЗС „Александър Стамболийски“, ПП „Партия Консервативна България“, КП „Заедно за силна община“, Коалиция „Левицата!“, ПП „Има такъв народ“, ПП „Български възход“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“)
81 60.45%
- Не подкрепям никого
1 0.75%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Куклен Протокол на ОИК за Общински съвет на община Куклен Протокол на ОИК за Кмет на кметство Гълъбово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Руен

община Куклен

гр.Куклен

ГР. КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 1, ул. Ал. Стамболийски №46164200001
ГР. КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул. Ал. Стамболийски №46164200002 164200003
ГР. КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 1, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52164200004
ГР. КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52164200005 164200006 164200007 164200008
гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, сграда на Общинска администрация, ет. ІІ, стая № 201164200014

с.Гълъбово

С. ГЪЛЪБОВО, Кметството, ул. Родопи №14164200009

с.Добралък

С. ДОБРАЛЪК, Читалище Иван Вазов - 1901, ул. Читалищна №13164200010

с.Руен

С. РУЕН, Читалище Отец Паисий - 1928, ул. Христо Ботев №41164200011

с.Цар Калоян

С. ЦАР КАЛОЯН, Кметството, етаж 1, ул. Македония №10164200012

с.Яврово

С. ЯВРОВО, Читалище Пробуда - 1923, ул. Васил Левски №19164200013

изтегли