Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Ардино, област Кърджали

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 АДАМ ДРАГАНОВ ПЕРСЕНСКИ
ПП ГЕРБ
1 011 14.83%
57 ИЗЕТ ИЗЕТ ШАБАН
Движение за права и свободи – ДПС
5 509 80.80%
60 ГЮЛДЖАН САФЕТ ЕМУРЛА
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
81 1.19%
66 ГЮЛЧИН ЕРОЛ ДУРМУШ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
141 2.07%
- Не подкрепям никого
76 1.11%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
110 1.75%
  Без отбелязано предпочитание 61 55.45%
  101. Съби Велинов Бозов 26 23.64%
  102. Димитрина Петрова Александрова 21 19.09%
  103. Здравко Ангелов Пашов 2 1.82%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
759 12.05% 4
  Без отбелязано предпочитание 244 32.15%
  101. Адам Драганов Персенски 54 7.11% 1
  102. Съби Милчев Узунов 113 14.89% 1
  103. Фиданка Стефанова Кисьова 43 5.67% 1
  104. Десислава Валентинова Богданова 34 4.48% 1
  105. Красимир Раданов Кичуков 18 2.37%
  106. Владимир Викторов Атанасов 13 1.71%
  107. Максим Митков Маринов 22 2.90%
  108. Десислава Данчева Беличева 12 1.58%
  109. Атанас Асенов Михайлов 22 2.90%
  110. Билгин Исметов Карахасанов 3 0.40%
  111. Невена Адамова Семерджиева 4 0.53%
  112. Мирослав Михаилов Узунов 43 5.67%
  113. Цвятко Маринов Чолаков 28 3.69%
  114. Тюлин Мюмюн Иса 9 1.19%
  115. Мехмед Невид Коскот 0 0.00%
  116. Силвия Иванова Карамфилова 7 0.92%
  117. Филип Ясенов Хаджиев 5 0.66%
  118. Адриана Сашева Узунова 6 0.79%
  119. Елисавета Щильонова Абаджиева 1 0.13%
  120. Красимир Боянов Банчев 7 0.92%
  121. Радка Валентинова Узунова 7 0.92%
  122. Искра Миткова Младенова- Харлова 10 1.32%
  123. Али Байрам Емин 5 0.66%
  124. Таня Алексиева Казакова 2 0.26%
  125. Мехмед Хасанов Хабибов 0 0.00%
  126. Юксел Дауд Али 0 0.00%
  127. Наталия Хариева Бояджиева 19 2.50%
  128. Ивайло Алексиев Христов 13 1.71%
  129. Веселин Янков Чаушев 15 1.98%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
60 0.95%
  Без отбелязано предпочитание 49 81.67%
  101. Младен Радев Асенов 11 18.33%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
5 145 81.69% 25
  Без отбелязано предпочитание 4 772 92.75%
  101. Шахин Мехмедов Байрамов 129 2.51% 1
  102. Сезгин Байрямали Байрям 26 0.51% 1
  103. Ресми Мехмед Мурад 14 0.27% 1
  104. Мюмюн Рахим Джила 3 0.06% 1
  105. Зюлфие Ниязиева Ибрямова 11 0.21% 1
  106. Кадир Юсеин Аптикадир 7 0.14% 1
  107. Шинка Асенова Аврамова 7 0.14% 1
  108. Альон Насков Хаджиев 4 0.08% 1
  109. Фатме Нури Махмуд 3 0.06% 1
  110. Юксел Сабри Исмаил 1 0.02% 1
  111. Бахтияр Фахриев Ходжов 11 0.21% 1
  112. Мюмине Байрам Ахмед 12 0.23% 1
  113. Метин Мустафов Мюмюнов 14 0.27% 1
  114. Нилгюн Мехмедова Алиева 6 0.12% 1
  115. Сунай Фахрединов Салиев 3 0.06% 1
  116. Фахретин Бекир Халил 4 0.08% 1
  117. Ахмед Мюмюн Мюдюр 2 0.04% 1
  118. Денис Мюрен Сали 5 0.10% 1
  119. Азис Тахиров Моллов 10 0.19% 1
  120. Сабри Мюмюналиев Емрулов 5 0.10% 1
  121. Азис Халибрям Мурад 4 0.08% 1
  122. Гюлдане Гюлистан Хаджиалиева 11 0.21% 1
  123. Бюлбюл Рамадан Юмер 4 0.08% 1
  124. Алпер Сами Абдурахман 6 0.12% 1
  125. Хълми Фикрет Али 0 0.00% 1
  126. Зехра Бехчедова Хасанова 4 0.08%
  127. Виолета Евтимова Яворова 2 0.04%
  128. Гюлджан Мехмед Солакова 23 0.45%
  129. Мелих Фердун Рюстем 42 0.82%
60 НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
разпределение на предпочитанията
93 1.48%
  Без отбелязано предпочитание 62 66.67%
  101. Гюлджан Сафет Емурла 1 1.08%
  102. Гюрсел Байрям Емин 30 32.26%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
131 2.08%
  Без отбелязано предпочитание 87 66.41%
  101. Гюлчин Ерол Дурмуш 10 7.63%
  102. Исмет Сабри Осман 16 12.21%
  103. Лютви Байрам Мехмедали 17 12.98%
  104. Идриз Мехмед Чавуш 0 0.00%
  105. Шабан Халим Садулах 1 0.76%
- Не подкрепям никого
96

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ахрянско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ДЖАБИТ КАДИРОВ ЕМИНОВ
Движение за права и свободи – ДПС
45 91.84%
- Не подкрепям никого
4 8.16%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Башево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЮРЕН МЕХМЕД САЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
164 95.91%
- Не подкрепям никого
7 4.09%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Богатино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЮЗДЖАН ЯШАР МАХМУД
Движение за права и свободи – ДПС
81 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Боровица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЙСЕЛ ЮСЕИН МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
221 98.66%
- Не подкрепям никого
3 1.34%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Брезен

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БИРСЕН АЛИ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
119 73.91%
66 ШАБАН ХАЛИМ САДУЛАХ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
40 24.84%
- Не подкрепям никого
2 1.24%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бял извор

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ЕЛИСАВЕТА ЩИЛЬОНОВА АБАДЖИЕВА
ПП ГЕРБ
49 6.78%
57 ЗЕХНИ АРИФ ЕМИН
Движение за права и свободи – ДПС
583 80.64%
66 ИСМЕТ САБРИ ОСМАН
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
71 9.82%
- Не подкрепям никого
20 2.77%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Голобрад

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШЕНОЛ ХАЙРУЛА БАЙРАМ
Движение за права и свободи – ДПС
118 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Горно Прахово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МЕХМЕД НЕВИД КОСКОТ
ПП ГЕРБ
53 15.63%
57 МЕХМЕД АХМЕД МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
282 83.19%
- Не подкрепям никого
4 1.18%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гърбище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ТУРСУН АЗИС ХУСНИ
Движение за права и свободи – ДПС
94 79.66%
66 ИДРИЗ МЕХМЕД ЧАВУШ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
9 7.63%
- Не подкрепям никого
15 12.71%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Долно Прахово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САЛИ ШЕВКИ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
93 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чернигово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АХМЕД РАМАДАН ЕМИН
Движение за права и свободи – ДПС
62 95.38%
- Не подкрепям никого
3 4.62%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Еньовче

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 АДРИАНА САШЕВА УЗУНОВА
ПП ГЕРБ
39 37.86%
57 НЕДКО ЮЛИЯНОВ УЗУНОВ
Движение за права и свободи – ДПС
63 61.17%
- Не подкрепям никого
1 0.97%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Жълтуша

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ
ПП ГЕРБ
137 31.21%
57 СТЕФАН АСЕНОВ ТЕРЗИЕВ
Движение за права и свободи – ДПС
300 68.34%
- Не подкрепям никого
2 0.46%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Китница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САЛИ АПТУРАХМАН МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
68 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кроячево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БАРЪШ ДЖЕМИЛОВ АХМЕДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
72 97.30%
- Не подкрепям никого
2 2.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ленище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ТЮЛИН МЮМЮН ИСА
ПП ГЕРБ
3 3.06%
57 ФЕХИМ РАХИМОВ ХАЛИЛОВ
Движение за права и свободи – ДПС
69 70.41%
66 ЕРОЛ ХАЛИБРЯМ ДУРМУШ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
26 26.53%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Любино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ЮКСЕЛ ДАУД АЛИ
ПП ГЕРБ
26 40.63%
57 СЪДКЪ МЕХМЕД АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
37 57.81%
- Не подкрепям никого
1 1.56%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бистроглед

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШЕНАЙ СЕВИМ МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
35 97.22%
- Не подкрепям никого
1 2.78%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Млечино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 БЮРХАН САФЕТ МУРТАЛИБ
ПП ГЕРБ
41 19.25%
57 РЕМЗИ ХАЛИЛ ЮЗЕИР
Движение за права и свободи – ДПС
170 79.81%
- Не подкрепям никого
2 0.94%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Падина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 КРАСИМИР РАДАНОВ КИЧУКОВ
ПП ГЕРБ
140 29.41%
57 КЯМИЛ МЕХМЕДОВ КИЧУКОВ
Движение за права и свободи – ДПС
333 69.96%
- Не подкрепям никого
3 0.63%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Правдолюб

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БИЛГИН БАЯРОВ ЮЗЕИРОВ
Движение за права и свободи – ДПС
111 99.11%
- Не подкрепям никого
1 0.89%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Русалско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ОЛЧАЙ ЕМИН САБРИ
Движение за права и свободи – ДПС
62 95.38%
- Не подкрепям никого
3 4.62%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Светулка

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФЕРИХА ХАЙРИ ДИКМОВА
Движение за права и свободи – ДПС
128 94.81%
- Не подкрепям никого
7 5.19%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Седларци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЙОВЧО ХРАНИСЛАВОВ ГАДЖАЛОВ
Движение за права и свободи – ДПС
64 94.12%
- Не подкрепям никого
4 5.88%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Синчец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХЪЛМИ МУСТАФА МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
57 87.69%
- Не подкрепям никого
8 12.31%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Срънско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ФИКРЕТ МУРАД БЮЛЮКБАШ
ПП ГЕРБ
14 30.43%
57 ЕНГИНДЖАН ДЖЕМИЛ БЕРБЕР
Движение за права и свободи – ДПС
32 69.57%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сухово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФИКРЕТ БАЙРАМ БАЙРАМ
Движение за права и свободи – ДПС
76 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Търносливка

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БИРСЕН ЕНВЕРОВА РЮСТЕМ
Движение за права и свободи – ДПС
74 98.67%
- Не подкрепям никого
1 1.33%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чубрика

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФЕРДУН РАФЕТ АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
104 97.20%
- Не подкрепям никого
3 2.80%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ябълковец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЮЗЕЙЕН ЗЮЛКЕФ СЮЛЕЙМАН
Движение за права и свободи – ДПС
110 98.21%
- Не подкрепям никого
2 1.79%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Левци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕВГИН КЯМИЛ СЮЛЕЙМАН
Движение за права и свободи – ДПС
49 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Хромица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕРГЮЛ АХМЕД МАХМУД
Движение за права и свободи – ДПС
47 92.16%
- Не подкрепям никого
4 7.84%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Червена скала

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ГЮЛДАНЕ ХАЛИДОВА МУСА
Движение за права и свободи – ДПС
42 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Теменуга

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕРДЖАН ШЕРИФОВ МУРАДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
48 97.96%
- Не подкрепям никого
1 2.04%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дедино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ХАЗИМ АЗИС ХАЛИБРЯМ
ПП ГЕРБ
5 11.63%
57 МЕХМЕД ИСМАИЛ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
37 86.05%
- Не подкрепям никого
1 2.33%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Търна

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФЕРАД ХАСАН ФЕРАД
Движение за права и свободи – ДПС
22 34.92%
68 МЮМЮНАЛИ МЮМЮН МЮМЮН
Мюмюнали Мюмюн Мюмюн - независим кандидат
41 65.08%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Искра

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕХМЕД КЯЗИМ ХАЛИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
40 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дядовци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕВРИЕ НУРИТДИНОВА ХАСАНОВА
Движение за права и свободи – ДПС
56 93.33%
- Не подкрепям никого
4 6.67%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Рибарци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САЛИ РЕДЖЕБ МУРАД
Движение за права и свободи – ДПС
26 96.30%
- Не подкрепям никого
1 3.70%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Ардино Протокол на ОИК за Общински съвет на община Ардино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ахрянско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Башево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Богатино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Боровица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Брезен Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бял извор Протокол на ОИК за Кмет на кметство Голобрад Протокол на ОИК за Кмет на кметство Горно Прахово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Гърбище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Долно Прахово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Чернигово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Еньовче Протокол на ОИК за Кмет на кметство Жълтуша Протокол на ОИК за Кмет на кметство Китница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Кроячево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ленище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Любино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бистроглед Протокол на ОИК за Кмет на кметство Млечино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Падина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Правдолюб Протокол на ОИК за Кмет на кметство Русалско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Светулка Протокол на ОИК за Кмет на кметство Седларци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Синчец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Срънско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сухово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Търносливка Протокол на ОИК за Кмет на кметство Чубрика Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ябълковец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Левци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Хромица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Червена скала Протокол на ОИК за Кмет на кметство Теменуга Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дедино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Търна Протокол на ОИК за Кмет на кметство Искра Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дядовци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Рибарци

община Ардино

гр.Ардино

ГР. АРДИНО, СУ "Васил Левски"090200003
ГР. АРДИНО, ЦДГ "Брезичка"090200004
ГР. АРДИНО, бивше начално училище090200002
ГР. АРДИНО, читалище "Родопска искра"090200001
гр. Ардино, ул. "Бели брези" № 31090200050 090200051 090200052 090200053 090200054 090200055 090200056 090200057 090200058

с.Ахрянско

С. АХРЯНСКО, читалище090200005

с.Башево

С. БАШЕВО, читалище090200006

с.Бистроглед

С. БИСТРОГЛЕД, кметство090200026

с.Богатино

С. БОГАТИНО, читалище090200007

с.Боровица

С. БОРОВИЦА, читалище090200008

с.Брезен

С. БРЕЗЕН, читалище090200009

с.Бял извор

С. БЯЛ ИЗВОР, ОУ090200034
С. БЯЛ ИЗВОР, бивша ПДГ090200018
С. БЯЛ ИЗВОР, контролен пункт на ДЛ-Ардино на разклона090200023
С. БЯЛ ИЗВОР, младежки дом090200010
С. БЯЛ ИЗВОР, читалище090200015

с.Главник

С. ГЛАВНИК, кметство090200037

с.Голобрад

С. ГОЛОБРАД, сграда на бивше училище090200011

с.Горно Прахово

С. ГОРНО ПРАХОВО, училище090200012
С. ГОРНО ПРАХОВО, читалище090200013

с.Гърбище

С. ГЪРБИЩЕ, читалище090200014

с.Дедино

С. ДЕДИНО, частен имот090200045

с.Долно Прахово

С. ДОЛНО ПРАХОВО, кметство090200016

с.Дядовци

С. ДЯДОВЦИ, частен имот090200048

с.Еньовче

С. ЕНЬОВЧЕ, магазин090200019

с.Жълтуша

С. ЖЪЛТУША, читалище090200020

с.Искра

С. ИСКРА, частен имот090200047

с.Китница

С. КИТНИЦА, кметство090200021

с.Кроячево

С. КРОЯЧЕВО, кметство090200022

с.Левци

С. ЛЕВЦИ, кметство090200041

с.Ленище

С. ЛЕНИЩЕ, читалище090200024

с.Любино

С. ЛЮБИНО, кметство090200025

с.Млечино

С. МЛЕЧИНО, младежкия клуб090200027

с.Падина

С. ПАДИНА, училище090200028

с.Правдолюб

С. ПРАВДОЛЮБ, кметството090200029

с.Рибарци

С. РИБАРЦИ, кметство090200049

с.Русалско

С. РУСАЛСКО, кметство090200030

с.Светулка

С. СВЕТУЛКА, здравна служба090200031

с.Седларци

С. СЕДЛАРЦИ, кметство090200032

с.Синчец

С. СИНЧЕЦ, кметство090200033

с.Стояново

С. СТОЯНОВО, кметство090200035

с.Сухово

С. СУХОВО, младежкия клуб090200036

с.Теменуга

С. ТЕМЕНУГА, кметство090200044

с.Търна

С. ТЪРНА, частен имот090200046

с.Търносливка

С. ТЪРНОСЛИВКА, частен имот090200038

с.Хромица

С. ХРОМИЦА, частен имот090200042

с.Червена скала

С. ЧЕРВЕНА СКАЛА, частен имот090200043

с.Чернигово

С. ЧЕРНИГОВО, магазин на СЕЛКООП090200017

с.Чубрика

С. ЧУБРИКА, читалище090200039

с.Ябълковец

С. ЯБЪЛКОВЕЦ, кметство090200040

изтегли