Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1717. Лозница: 3762
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 222

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3673
Квота на Хеър: 216.05882

Партия7425766
Vi1085
28.84%
89
2.37%
2007
53.35%
581
15.44%
mi5.02178-9.289142.68908
pi5-92
ri0.02178-0.289140.68908
Доп. манд.0-01
Общо манд.5-93


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
7. ПП ГЕРБ101. Айдън Нихадов Шабанов25423.41%
7. ПП ГЕРБ102. Шаиб Айхан Шаиб15914.65%
7. ПП ГЕРБ117. Ниязи Мехмедов Ниязиев14213.09%
7. ПП ГЕРБ103. Мехмед Мустафов Бичков1069.77%
7. ПП ГЕРБ108. Мехмед Мустафов Капустрев817.47%
57. Движение за права и свободи – ДПС101. Ибрахим Мехмедов Ахмедов146372.89%
57. Движение за права и свободи – ДПС111. Гюнер Мустафа Ибрахим1547.67%
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ101. Недялко Петков Недялков38165.58%
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ103. Исмаил Сабрия Исмаил589.98%
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ102. Теодора Ненчева Рангелова498.43%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
7. ПП ГЕРБ101Айдън Нихадов Шабанов*А23.41%
7. ПП ГЕРБ102Шаиб Айхан Шаиб*А14.65%
7. ПП ГЕРБ117Ниязи Мехмедов Ниязиев*А13.09%
7. ПП ГЕРБ103Мехмед Мустафов Бичков*А9.77%
7. ПП ГЕРБ108Мехмед Мустафов Капустрев*А7.47%
57. Движение за права и свободи – ДПС101Ибрахим Мехмедов Ахмедов*А72.89%
57. Движение за права и свободи – ДПС111Гюнер Мустафа Ибрахим*А7.67%
57. Движение за права и свободи – ДПС102Севджан Адем Мехмед*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС103Гюлсевен Мехмедали Сабри*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС104Муса Мустафов Старков*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС105Кадир Басри Исмаил*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС106Селиме Атчеева Исмаилова*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС107Мехмед Ибрямов Мехмедов*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС108Нурхаят Кабил Осман*Б
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ101Недялко Петков Недялков*А65.58%
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ103Исмаил Сабрия Исмаил*А9.98%
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ102Теодора Ненчева Рангелова*А8.43%