Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1639. Кричим: 2228
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 172

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2021
Квота на Хеър: 155.46154

Партия17213042475557
Vi232
10.41%
263
11.80%
51
2.29%
299
13.42%
147
6.60%
9
0.40%
943
42.32%
284
12.75%
mi1.492331.69174-1.92331--6.065811.82682
pi11-1--61
ri0.492330.69174-0.92331--0.065810.82682
Доп. манд.01-1--01
Общо манд.12-2--62


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Антоанета Иванова Атанасова10846.55%
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105. Ангел Иванов Ранчев8134.91%
7. ПП ГЕРБ101. Пантелей Атанасов Тодоров17265.40%
7. ПП ГЕРБ102. Ангел Костадинов Анев197.22%
30. НИЕ ИДВАМЕ101. Бюлент Мустафов Еминов29498.33%
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД101. Анка Самуилова Хаджиева40743.16%
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД102. Антоан Ангелов Димитров10911.56%
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД108. Георги Атанасов Георгиев9910.50%
57. Движение за права и свободи – ДПС101. Сюзан Орхан Моллаюсеин13848.59%
57. Движение за права и свободи – ДПС102. Мехмед Неждетов Рашидов10235.92%
57. Движение за права и свободи – ДПС104. Фатма Мехмед Арабаджиева269.15%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Антоанета Иванова Атанасова*А46.55%
7. ПП ГЕРБ101Пантелей Атанасов Тодоров*А65.40%
7. ПП ГЕРБ102Ангел Костадинов Анев*А7.22%
30. НИЕ ИДВАМЕ101Бюлент Мустафов Еминов*А98.33%
30. НИЕ ИДВАМЕ102Шемси Бастри Закиров*Б
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД101Анка Самуилова Хаджиева*А43.16%
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД102Антоан Ангелов Димитров*А11.56%
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД108Георги Атанасов Георгиев*А10.50%
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД103Нели Александрова Георгиева*Б
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД104Александър Крумов Попов*Б
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД105Стефка Костадинова Колева*Б
57. Движение за права и свободи – ДПС101Сюзан Орхан Моллаюсеин*А48.59%
57. Движение за права и свободи – ДПС102Мехмед Неждетов Рашидов*А35.92%