Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1314. Лесичово: 2149
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 196

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1843
Квота на Хеър: 167.54545

Партия17162142576668
Vi323
15.03%
94
4.37%
439
20.43%
54
2.51%
73
3.40%
221
10.28%
85
3.96%
860
40.02%
mi1.92784-2.62018--1.31905-5.13294
pi1-2--1-5
ri0.92784-0.62018--0.31905-0.13294
Доп. манд.1-1--0-0
Общо манд.2-3--1-5


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Димитрия Методиева Тошкина7924.46%
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105. Димитър Иванов Влахов7523.22%
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Димитър Христев Дръндев6620.43%
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Тодор Лазаров Радев4714.55%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ101. Васил Лазаров Дамянов14633.26%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ108. Христо Борисов Матеев5612.76%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ105. Спас Стоянов Грозданов4510.25%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ107. Тодор Петев Тонов4410.02%
57. Движение за права и свободи – ДПС101. Ифет Кемал Топал18784.62%
57. Движение за права и свободи – ДПС102. Асан Рашидов Ислямов229.95%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)101. Атанас Върбанов Колчаков19122.21%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)102. Станислав Георгиев Чочков13415.58%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)106. Станимира Цветанова Панева9711.28%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)104. Любен Николаев Реулков859.88%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)108. Иванка Тодорова Гинина799.19%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)103. Христо Димитров Дудов738.49%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)110. Спаска Александрова Благова617.09%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Димитрия Методиева Тошкина*А24.46%
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Димитър Иванов Влахов*А23.22%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ101Васил Лазаров Дамянов*А33.26%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ108Христо Борисов Матеев*А12.76%
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ105Спас Стоянов Грозданов*А10.25%
57. Движение за права и свободи – ДПС101Ифет Кемал Топал*А84.62%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)101Атанас Върбанов Колчаков*А22.21%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)102Станислав Георгиев Чочков*А15.58%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)106Станимира Цветанова Панева*А11.28%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)104Любен Николаев Реулков*А9.88%
68. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)108Иванка Тодорова Гинина*А9.19%