Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Активност на гласуване за община Ямбол

Активност на гласуване за община Ямбол

36.32
%

11:00

13.49
%

16:00

28.72
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 59 899 8 080 13.49%
16:00 59 899 17 204 28.72%
20:00 59 899 21 754 36.32%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли