Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Активност на гласуване за община Сливница

Активност на гласуване за община Сливница

56.42
%

11:00

19.11
%

16:00

43.93
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 7 116 1 360 19.11%
16:00 7 116 3 126 43.93%
20:00 7 116 4 015 56.42%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли