Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Активност на гласуване за община Костенец

Активност на гласуване за община Костенец

56.41
%

11:00

21.53
%

16:00

46.66
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 9 975 2 148 21.53%
16:00 9 975 4 654 46.66%
20:00 9 975 5 627 56.41%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли