Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Активност на гласуване за община Лозница

Активност на гласуване за община Лозница

64.26
%

11:00

23.94
%

16:00

52.65
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 7 823 1 873 23.94%
16:00 7 823 4 119 52.65%
20:00 7 823 5 027 64.26%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли