Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Активност на гласуване за община Кричим

Активност на гласуване за община Кричим

42.58
%

11:00

14.71
%

16:00

32.97
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 6 531 961 14.71%
16:00 6 531 2 153 32.97%
20:00 6 531 2 781 42.58%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли