Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Община Лясковец, област Велико Търново

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Ивелина Хараламбиева Гецова
ПП ГЕРБ
3 25359.85%
49Васил Димитров Христов
Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“
2 06237.94%
-Не подкрепям никого
1202.21%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Драгижево

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Цоньо Минчев Трънков
ПП ГЕРБ
19344.99%
49Мариян Георгиев Попов
Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“
23454.55%
-Не подкрепям никого
20.47%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мерданя

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Марин Иванов Люцканов
ПП ГЕРБ
17857.42%
49Мария Маринова Касакова
Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“
13041.94%
-Не подкрепям никого
20.65%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община ЛясковецПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДрагижевоПротокол на ОИК за Кмет на кметство Мерданя

община Лясковец

гр.Лясковец

042000001 042000002 042000003 042000005 042000006 042000007 042000009 042000010 042000011 042000012 042000021

с.Джулюница

042000019 042000020

с.Добри дял

042000017 042000018

с.Драгижево

042000014

с.Козаревец

042000016

с.Мерданя

042000015

изтегли