Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Обобщена активност на гласуване за страната

Обобщена активност на гласуване за страната

42.10
%

10:00

7.17
%

12:30

18.36
%

17:30

35.98
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 3 976 425 285 245 7.17%
12:30 3 976 425 729 924 18.36%
17:30 3 976 425 1 430 691 35.98%
20:00 3 976 425 1 674 147 42.10%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли