Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Ямбол

Активност на гласуване за община Ямбол

32.67
%

10:00

4.77
%

12:30

13.20
%

17:30

27.89
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 63 768 3 043 4.77%
12:30 63 768 8 420 13.20%
17:30 63 768 17 785 27.89%
20:00 63 768 20 832 32.67%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли