Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Нови пазар

Активност на гласуване за община Нови пазар

42.13
%

10:00

9.13
%

12:30

21.09
%

17:30

38.38
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 15 359 1 403 9.13%
12:30 15 359 3 239 21.09%
17:30 15 359 5 895 38.38%
20:00 15 359 6 470 42.13%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли