Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Чепеларе

Активност на гласуване за община Чепеларе

62.73
%

10:00

14.82
%

12:30

34.62
%

17:30

56.58
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 6 147 911 14.82%
12:30 6 147 2 128 34.62%
17:30 6 147 3 478 56.58%
20:00 6 147 3 856 62.73%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли