Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Сливен

Активност на гласуване за община Сливен

32.55
%

10:00

6.28
%

12:30

13.99
%

17:30

26.52
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 102 628 6 442 6.28%
12:30 102 628 14 355 13.99%
17:30 102 628 27 219 26.52%
20:00 102 628 33 410 32.55%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли