Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Русе

Активност на гласуване за община Русе

36.63
%

10:00

5.53
%

12:30

15.30
%

17:30

29.70
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 141 286 7 812 5.53%
12:30 141 286 21 616 15.30%
17:30 141 286 41 963 29.70%
20:00 141 286 51 754 36.63%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли