Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Разград

Активност на гласуване за община Разград

37.11
%

10:00

8.71
%

12:30

18.85
%

17:30

33.40
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 44 856 3 905 8.71%
12:30 44 856 8 456 18.85%
17:30 44 856 14 983 33.40%
20:00 44 856 16 648 37.11%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли