Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Сопот

Активност на гласуване за община Сопот

50.33
%

10:00

9.56
%

12:30

24.66
%

17:30

44.41
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 8 574 820 9.56%
12:30 8 574 2 114 24.66%
17:30 8 574 3 808 44.41%
20:00 8 574 4 315 50.33%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли