Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Карлово

Активност на гласуване за община Карлово

63.68
%

10:00

12.30
%

12:30

30.04
%

17:30

54.08
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 6 668 820 12.30%
12:30 6 668 2 003 30.04%
17:30 6 668 3 606 54.08%
20:00 6 668 4 246 63.68%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли