Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Перник

Активност на гласуване за община Перник

46.89
%

10:00

9.41
%

12:30

22.05
%

17:30

40.72
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 80 304 7 559 9.41%
12:30 80 304 17 706 22.05%
17:30 80 304 32 702 40.72%
20:00 80 304 37 652 46.89%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли