Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Пазарджик

Активност на гласуване за община Пазарджик

31.12
%

10:00

5.21
%

12:30

13.92
%

17:30

26.45
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 100 438 5 232 5.21%
12:30 100 438 13 982 13.92%
17:30 100 438 26 567 26.45%
20:00 100 438 31 259 31.12%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли