Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Бяла Слатина

Активност на гласуване за община Бяла Слатина

70.26
%

10:00

18.71
%

12:30

41.27
%

17:30

65.88
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 2 966 555 18.71%
12:30 2 966 1 224 41.27%
17:30 2 966 1 954 65.88%
20:00 2 966 2 084 70.26%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли