Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Видин

Активност на гласуване за община Видин

35.74
%

10:00

7.80
%

12:30

18.63
%

17:30

31.74
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 56 759 4 427 7.80%
12:30 56 759 10 577 18.63%
17:30 56 759 18 018 31.74%
20:00 56 759 20 283 35.74%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли