Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Община Опака, област Търговище

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Сабри Салиев Ахмедов
ПП ГЕРБ
1 23235.62%
55Мехидин Мехмедов Кадиров
Движение за права и свободи – ДПС
2 00858.05%
56Иван Неделчев Вълчев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1775.12%
-Не подкрепям никого
421.21%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределениеМандати
7Политическо Движение Социалдемократи
разпределение на предпочитанията
1013.75%
 Без отбелязано предпочитание9392.08%
 101. Мирослав Димитров Георгиев87.92%
43ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
68425.39%4
 Без отбелязано предпочитание34049.71%
 101. Борислав Петров Борисов527.60%1
 102. Сабри Салиев Ахмедов497.16%1
 103. Юнуз Адемов Юнузов365.26%1
 104. Велчо Тодоров Йорданов223.22%
 105. Сабри Алиев Юсеинов60.88%
 106. Мелих Османов Мюселимов213.07%
 107. Светлана Димитрова Димова101.46%
 108. Юсеин Мехмедов Юсеинов81.17%
 109. Гюлзар Хасанова Чакърова30.44%
 110. Добринка Тодорова Добрева91.32%
 111. Андрей Димов Цонев10615.50%1
 112. Николай Иванов Иванов131.90%
 113. Дончо Кънев Донев91.32%
52ПП ДОСТ
разпределение на предпочитанията
802.97%
 Без отбелязано предпочитание3138.75%
 101. Али Раим Мюмюн1215.00%
 102. Джелил Юсеинов Османов1721.25%
 103. Ревин Бейзатов Османов1721.25%
 104. Шенгюл Амдиева Селимова33.75%
55Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
1 55157.57%9
 Без отбелязано предпочитание51533.20%
 101. Гюнер Юмеров Ашимов20913.48%1
 102. Бехат Сабриев Османов432.77%1
 103. Мустафа Хрюстемов Феимов966.19%1
 104. Хюсеин Сюлейманов Сюлейманов684.38%1
 105. Румен Тодоров Русев885.67%1
 106. Сабри Ахмедов Сабриев462.97%1
 107. Селим Латифов Адемов392.51%1
 108. Мехтибат Ахмедов Мехмедов362.32%
 109. Мюмюн Рамисов Мюмюнов19112.31%1
 110. Али Бейтулов Алиев171.10%
 111. Айнур Юмерова Юсменова312.00%
 112. Сабри Кясимов Небиев513.29%
 113. Рафи Бахтишенов Рафиев1217.80%1
56БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
1535.68%
 Без отбелязано предпочитание7649.67%
 101. Румяна Неделчева Иванова149.15%
 102. Иван Неделчев Вълчев1912.42%
 103. Мирослав Росенов Енчев63.92%
 104. Красимир Иванов Кръстев2415.69%
 105. Мирослава Руменова Бобева85.23%
 106. Сашо Ивайлов Бориславов63.92%
60ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
1254.64%
 Без отбелязано предпочитание10886.40%
 101. Румен Ганчев Петков129.60%
 102. Росица Руменова Тодорова54.00%
-Не подкрепям никого
53

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крепча

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Бахри Даилов Алиев
Движение за права и свободи – ДПС
67292.43%
-Не подкрепям никого
557.57%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Голямо Градище

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Гюлзар Хасанова Чакърова
ПП ГЕРБ
18834.31%
55Мехмед Мурадов Ислямов
Движение за права и свободи – ДПС
33761.50%
-Не подкрепям никого
234.20%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Горско Абланово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Нели Николова Върбанова
ПП ГЕРБ
9735.79%
60Стефан Тодоров Витанов
ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
17363.84%
-Не подкрепям никого
10.37%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гърчиново

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Дончо Кънев Донев
ПП ГЕРБ
18056.25%
55Сайдетин Ибрямов Ахмедов
Движение за права и свободи – ДПС
14043.75%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Люблен

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Кязим Кадиров Алиев
Движение за права и свободи – ДПС
21589.58%
-Не подкрепям никого
2510.42%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община ОпакаПротокол на ОИК за Общински съвет на община ОпакаПротокол на ОИК за Кмет на кметство КрепчаПротокол на ОИК за Кмет на кметство Голямо ГрадищеПротокол на ОИК за Кмет на кметство Горско АблановоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ГърчиновоПротокол на ОИК за Кмет на кметство Люблен

община Опака

гр.Опака

252300001 252300002 252300003 252300004

с.Голямо градище

252300007 252300008

с.Горско Абланово

252300009

с.Гърчиново

252300010

с.Крепча

252300005 252300006 252300012

с.Люблен

252300011

изтегли