Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Община Ситово, област Силистра

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Янко Цанков Абушев
ПП ГЕРБ
72722.95%
55Сезгин Басри Алиибрям
Движение за права и свободи – ДПС
1 61150.85%
56Янко Любенов Къров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
77124.34%
-Не подкрепям никого
591.86%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределениеМандати
43ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
66926.55%4
 Без отбелязано предпочитание18127.06%
 101. Станчо Борисов Арсов629.27%1
 102. Галина Василева Йорданова537.92%1
 103. Ангел Йорданов Ангелов8212.26%1
 104. Рашид Юсуфов Рашидов507.47%
 105. Гинка Атанасова Макриева365.38%
 106. Еда Бехчет Самиева466.88%
 107. Мирослава Колева Тодорова192.84%
 108. Валерия Петрова Пецова81.20%
 109. Красимира Георгиева Калинова50.75%
 110. Бейти Лютфи Мустафа619.12%1
 111. Иван Илиев Алексиев71.05%
 112. Хризантема Христова Йорданова294.33%
 113. Росица Хараламбиева Георгиева304.48%
51ВОЛЯ
разпределение на предпочитанията
150.60%
 Без отбелязано предпочитание640.00%
 101. Диана Тодорова Йорданова960.00%
55Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
1 21648.25%6
 Без отбелязано предпочитание82567.85%
 101. Сердар Вахдет Адем332.71%1
 102. Рашид Ахмед Абтула423.45%1
 103. Ридван Ахмед Кязим50.41%1
 104. Дженгис Мюдесир Еюб231.89%1
 105. Седат Исмаил Ариф746.09%1
 106. Аднан Мехмед Осман221.81%1
 107. Билгин Демир Яхя312.55%
 108. Енгин Орханов Юсниев211.73%
 109. Ервин Наил Ибрям241.97%
 110. Айхан Назъм Мусин352.88%
 111. Ерхан Еминов Шакиров120.99%
 112. Сания Мустафа Юсуф665.43%
 113. Гюнай Осман Азис30.25%
56БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
62024.60%3
 Без отбелязано предпочитание28245.48%
 101. Янко Любенов Къров264.19%1
 102. Искра Йорданова Георгиева213.39%
 103. Николай Георгиев Неделчев8113.06%1
 104. Димитър Маринчев Христов304.84%1
 105. Диана Йорданова Йовчева213.39%
 106. Йорданка Маринова Костадинова426.77%
 107. Светла Радева Удрева91.45%
 108. Драгомир Киров Иванов193.06%
 109. Здравка Иванова Йорданова223.55%
 110. Георги Валентинов Гърдев182.90%
 111. Иван Стоянов Иванов264.19%
 112. Цанко Димитров Станев81.29%
 113. Деян Неделчев Неделчев152.42%
-Не подкрепям никого
57

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Босна

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Илхан Лютфиев Адемов
ПП ГЕРБ
6425.81%
55Денис Неждет Рюстем
Движение за права и свободи – ДПС
18172.98%
-Не подкрепям никого
31.21%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Добротица

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Иван Илиев Алексиев
ПП ГЕРБ
12440.92%
56Искра Йорданова Георгиева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
17256.77%
-Не подкрепям никого
72.31%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Искра

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Еда Бехчет Самиева
ПП ГЕРБ
32029.74%
55Вилдан Неждет Мемиш
Движение за права и свободи – ДПС
72767.57%
-Не подкрепям никого
292.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Любен

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Еджевит Джевдет Шабан
Движение за права и свободи – ДПС
31594.59%
-Не подкрепям никого
185.41%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Попина

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Красимира Георгиева Калинова
ПП ГЕРБ
14147.00%
56Светла Радева Удрева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
15351.00%
-Не подкрепям никого
62.00%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община СитовоПротокол на ОИК за Общински съвет на община СитовоПротокол на ОИК за Кмет на кметство БоснаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДобротицаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ИскраПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЛюбенПротокол на ОИК за Кмет на кметство Попина

община Ситово

с.Босна

193200602

с.Гарван

193200603

с.Добротица

193200604

с.Ирник

193200605

с.Искра

193200606 193200607 193200608

с.Любен

193200609

с.Нова Попина

193200610

с.Поляна

193200611

с.Попина

193200612

с.Ситово

193200601 193200614

с.Слатина

193200613

изтегли