Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Община Разград, област Разград

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
8Георги Димитров Георгиев
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
3101.57%
43Валентин Стефанов Василев
ПП ГЕРБ
4 80224.36%
55Левент Али Апти
Движение за права и свободи – ДПС
3 49217.71%
56ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
5 00425.38%
67Калоян Руменов Монев
Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)
2 13810.85%
68Мирослав Тодоров Грънчаров
Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
3 30716.77%
-Не подкрепям никого
6613.35%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределениеМандати
6ПП Глас Народен
разпределение на предпочитанията
2801.75%
 Без отбелязано предпочитание15555.36%
 101. Марин Иванов Маринов186.43%
 102. Веселин Русев Спасов3412.14%
 103. Андрей Петков Андреев2810.00%
 104. Маргарита Тинчева Иванова248.57%
 105. Румен Стойков Петков217.50%
8НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
2601.63%
 Без отбелязано предпочитание12246.92%
 101. Георги Димитров Георгиев4617.69%
 102. Велико Николов Николов93.46%
 103. Стефан Савов Хаджистанчев93.46%
 104. Александър Донев Димитров93.46%
 105. Анчо Николов Костадинов10.38%
 106. Васил Иванов Василев10.38%
 107. Иван Йорданов Боев93.46%
 108. Мариана Господинова Божилова93.46%
 109. Диян Димов Мутафов31.15%
 110. Ивайла Венелинова Георгиева20.77%
 111. Марин Георгиев Маринов41.54%
 112. Недко Иванов Атанасов155.77%
 113. Емил Боянов Гиздов83.08%
 114. Румен Неделчев Стоянов124.62%
 115. Хюсмен Сюлейман Хюсмен10.38%
24НОВОТО ВРЕМЕ
разпределение на предпочитанията
1350.84%
 Без отбелязано предпочитание7051.85%
 101. Мустафа Назъм Мустафа1410.37%
 102. Христина Петрова Стефанова75.19%
 103. Стилиян Йорданов Йорданов2216.30%
 104. Сезен Неджати Зюлкяр1511.11%
 105. Невзат Бейзатов Байрамов75.19%
26коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
разпределение на предпочитанията
190.12%
 Без отбелязано предпочитание1473.68%
 101. Малина Тошева Копчева421.05%
 102. Хортензия Валентинова Кънчева15.26%
33ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
разпределение на предпочитанията
1 68510.54%4
 Без отбелязано предпочитание20612.23%
 101. Ремзи Реджеб Осман311.84%1
 102. Свилена Дечева Дечева452.67%1
 103. Гюлчин Мехмедова Ахмедова372.20%1
 104. Доцка Атанасова Минкова372.20%
 105. Лейман Османова Тюлеоглуева794.69%
 106. Татяна Иванова Байчева251.48%
 107. Талят Сали Чолак432.55%
 108. Гани Димитров Ганев100.59%
 109. Нурдан Халилова Чете160.95%
 110. Лютфи Акифов Сюлейманов513.03%
 111. Ахмед Басриев Ахмедов27216.14%1
 112. Станислава Николова Ангелова1096.47%
 113. Серхан Сабри Шукри181.07%
 114. Марина Красимирова Кирилова191.13%
 115. Севджихан Мехмедова Ниязиева462.73%
 116. Веселина Стефанова Русева160.95%
 117. Шенол Ахмедов Хасанов261.54%
 118. Гюнайдън Хюсеин Черкез955.64%
 119. Свилен Стаменов Огнянов171.01%
 120. Мустафа Ахмед Хюсмен80.47%
 121. Реджеб Хюсеин Козал261.54%
 122. Садифе Исметова Ахмед623.68%
 123. Пламен Тодоров Петров241.42%
 124. Сертер Севджанов Ибрахимов523.09%
 125. Сафие Ахмедова Фейзулова-Салимова362.14%
 126. Кънчо Върбанов Петков653.86%
 127. Гюнай Селяйдинов Шукриев70.42%
 128. Евгения Петрова Кочанова412.43%
 129. Айля Юмерова Кърджалиева301.78%
 130. Пенка Димитрова Парашкевова1046.17%
 131. Ерхан Исмаилов Узунов321.90%
43ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
3 43921.51%8
 Без отбелязано предпочитание1 15733.64%
 101. Валентин Стефанов Василев1103.20%1
 102. Галина Милкова Георгиева-Маринова1394.04%1
 103. Радиана Ангелова Димитрова1293.75%1
 104. Надежда Радославова Димитрова651.89%1
 105. Наско Стоилов Анастасов862.50%1
 106. Мариан Пламенов Иванов1073.11%1
 107. Стефан Димов Стефанов1073.11%1
 108. Радостина Цветанова Иванова391.13%1
 109. Галин Пенчев Парашкевов1745.06%
 110. Мирена Енева Симова230.67%
 111. Зоя Петрова Велкова280.81%
 112. ВАЛЕНТИНА МАРКОВА ФРЕНКЕВА-БЕЛЧЕВА882.56%
 113. Янка Трифонова Георгиева1454.22%
 114. Рейхан Ридван Вели2196.37%
 115. Владимир Димитров Димитров1083.14%
 116. Фатме Селим Али290.84%
 117. Александър Иванов Йорданов361.05%
 118. Светослав Гутев Митев651.89%
 119. Диана Георгиева Петрова320.93%
 120. Светослав Теофилов Банков681.98%
 121. Марина Петрова Христова100.29%
 122. Христинка Иванова Колева60.17%
 123. Цветан Тодоров Танев300.87%
 124. Сунай Юкселов Мехмедов732.12%
 125. Акчай Айдън Лютфи461.34%
 126. Елена Ангелова Дочева320.93%
 127. Венета Христова Наковска872.53%
 128. Гюлвер Исмаил Хасан1634.74%
 129. Атанас Неделчев Атанасов20.06%
 130. Здравка Русева Обретенова30.09%
 131. Райчо Петров Райчев80.23%
 132. Петър Иванов Генев110.32%
 133. Росица Ненова Якимова140.41%
48ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
2731.71%
 Без отбелязано предпочитание8430.77%
 101. Мариана Динкова Георгиева3211.72%
 102. Пламен Цонев Петров155.49%
 103. Антон Георгиев Атанасов238.42%
 104. Иво Иванов Хаджииванов62.20%
 105. Ивайло Иванов Хъневски114.03%
 106. Марияна Колева Христова10.37%
 107. Павлина Румянова Цонева20.73%
 108. Димитър Неделчев Митев93.30%
 109. Красен Иванов Ганчев165.86%
 110. Николай Петров Иванов124.40%
 111. Велизар Христов Халачев3713.55%
 112. Полина Георгиева Георгиева93.30%
 113. Галя Атанасова Петрова10.37%
 114. Пламен Колев Колев82.93%
 115. Цветомир Дономиров Цонев41.47%
 116. Павел Цветанов Петков10.37%
 117. Константин Петров Калчев00.00%
 118. Момчил Илиянов Момчев20.73%
51ВОЛЯ
разпределение на предпочитанията
950.59%
 Без отбелязано предпочитание4547.37%
 101. АНЕТА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА3334.74%
 102. МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА1010.53%
 103. ВИЛМА БОРИСОВА НЕНОВА77.37%
55Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
2 70616.92%6
 Без отбелязано предпочитание1 07139.58%
 101. Левент Али Апти582.14%1
 102. Али Бахриев Кязимов1174.32%1
 103. Нюсрет Исмет Мустафа-Салим1605.91%1
 104. Хасан Халилов Хасанов712.62%1
 105. Ирфан Салъфов Ахмедов572.11%1
 106. Сузан Мехмедова Съдкъ853.14%1
 107. Танер Салим Сали712.62%
 108. Нежля Лютфи Ахмед250.92%
 109. Адем Юнузов Хасанов1585.84%
 110. Фериде Мухарем Тасим190.70%
 111. Красимир Младенов Мизурски843.10%
 112. Гюнал Алиев Кадиров542.00%
 113. Емине Бейти Хасан883.25%
 114. Илкджан Ердуван Чакър792.92%
 115. Бюлент Айдънов Мустафов321.18%
 116. Кемран Юксел Мехмед160.59%
 117. Осман Фикретов Османов271.00%
 118. Сечил Фикрет Татарова240.89%
 119. Али Севгинов Алиев1003.70%
 120. Сидика Менду Махмудова291.07%
 121. Алие Сабриева Ахмедова110.41%
 122. Елис Ерджанова Мюмюнова200.74%
 123. Раим Мертин Раим351.29%
 124. Онур Сунай Ахмед883.25%
 125. Йоскан Сейханов Кадиров311.15%
 126. Февзие Динчер Мехмед130.48%
 127. Сейдегюл Сали Хаккъева210.78%
 128. Мюжгян Исмаил Сабри341.26%
 129. Хюсеин Гафур Хаккъ60.22%
 130. Сюлейман Махмудов Салиев30.11%
 131. Нуридин Шинаси Мехмед110.41%
 132. Хафизе Изетова Хасанова80.30%
56БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
2 80417.54%6
 Без отбелязано предпочитание1 41450.43%
 101. Добрин Младенов Добрев1685.99%1
 102. Стоян Димитров Ненчев1906.78%1
 103. Елка Александрова Неделчева792.82%1
 104. Надежда Иванова Анастасова-Стоянова301.07%1
 105. Таня Петрова Тодорова662.35%1
 106. Николай Стефанов Колев451.60%1
 107. Румяна Антонова Балтова682.43%
 108. Станислава Веселинова Русева873.10%
 109. Любомир Асенов Райчев541.93%
 110. Павлина Николова Русева230.82%
 111. Ивайло Георгиев Димитров491.75%
 112. Емилия Симеонова Йорданова361.28%
 113. Десислав Стефанов Досев471.68%
 114. Яница Руменова Станчева220.78%
 115. Димитър Павлов Ганчев311.11%
 116. Симона Дечкова Пиронкова220.78%
 117. Татяна Петрова Къйчева411.46%
 118. Петя Станчева Стефанова481.71%
 119. Даниела Тодорова Стоянова160.57%
 120. Росица Цонева Славова220.78%
 121. Иванка Тодорова Петкова381.36%
 122. Диана Добромирова Мирчева-Рахнева291.03%
 123. Десислава Тодорова Пеева341.21%
 124. Михаил Илиев Михайлов40.14%
 125. Никола Пламенов Балевски100.36%
 126. Владислав Руменов Андреев321.14%
 127. Христо Великов Христов90.32%
 128. Джунейт Хасан Сали421.50%
 129. Момчил Йосифов Мизурски20.07%
 130. Али Зекерие Абдурахим150.53%
 131. Христо Стоянов Карастоянов150.53%
 132. Мехмед Акиф Реджеб30.11%
 133. Хасан Хасанов Ахмедов130.46%
67Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)
разпределение на предпочитанията
1 3388.37%3
 Без отбелязано предпочитание40330.12%
 101. Калоян Руменов Монев13410.01%1
 102. Руско Кулев Дянков876.50%1
 103. Божинел Василев Христов695.16%
 104. Антон Руменов Монев15511.58%1
 105. Драгомир Русев Павлов241.79%
 106. Благой Иванов Благоев282.09%
 107. Петър Дончев Иванов141.05%
 108. Десислава Тодорова Иванова292.17%
 109. Ирин Ангелов Ангелов241.79%
 110. 00.00%
 111. Севдалин Русев Стоянов90.67%
 112. Любен Василев Карадимов181.35%
 113. Ирена Стефкова Райчева725.38%
 114. Валентин Марков Найденов392.91%
 115. Илина Младенова Петрова282.09%
 116. Мариела Господинова Томова171.27%
 117. Евгени Гутев Драганов141.05%
 118. Снежана Иванова Желязкова100.75%
 119. Росица Николова Николова171.27%
 120. Роланда Илиева Ибрахимова151.12%
 121. Валентина Василева Василева120.90%
 122. Мария Николаева Павлова90.67%
 123. Атанас Станчев Станчев90.67%
 124. Мариана Стоянова Стоянова10.07%
 125. Огнян Стоянов Станчев70.52%
 126. Цоньо Данаилов Цонев130.97%
 127. Сергей Даков Русев120.90%
 128. Виктор Стоянов Иванов130.97%
 129. Станчо Йорданов Томов151.12%
 130. Росен Кръстев Тодоров90.67%
 131. Марияна Миткова Драганова20.15%
 132. Младен Минков Аспарухов231.72%
 133. Петър Методиев Петров70.52%
68Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
разпределение на предпочитанията
2 95618.49%6
 Без отбелязано предпочитание41514.04%
 101. Иво Борисов Димитров1133.82%1
 102. Мирослав Тодоров Грънчаров1204.06%1
 103. Огнян Досев Обрешков2167.31%1
 104. Пейчо Добрев Георгиев1515.11%1
 105. Милен Йоргов Минчев973.28%1
 106. Джипо Николов Джипов48616.44%1
 107. Мирослав Цанев Маринов451.52%
 108. Жоро Михайлов Чобанов230.78%
 109. Костадин Тодоров Николов1103.72%
 110. Деян Росенов Пейчев842.84%
 111. Милен Киров Енчев551.86%
 112. Шефкет Рефет Шефкет260.88%
 113. Драгомир Атанасов Николов923.11%
 114. Деян Павлов Коларов642.17%
 115. Ангел Руменов Русанов832.81%
 116. Мартин Николаев Нешев1033.48%
 117. Илия Николов Илиев190.64%
 118. Генджай Гюлжанов Ахмедов1515.11%
 119. Кремена Красенова Иванова170.58%
 120. Атанас Младенов Мичев451.52%
 121. Станчо Минков Минков381.29%
 122. Росен Димитров Маринов682.30%
 123. Огнян Христов Хинов321.08%
 124. Наджие Османова Насуфова180.61%
 125. Пламенка Велчева Атанасова220.74%
 126. Стела Русева Ковачева60.20%
 127. Иван Тодоров Димитров511.73%
 128. Мая Атанасова Бобчева170.58%
 129. Георги Иванов Димитров20.07%
 130. Ростислав Веселинов Савов50.17%
 131. Петър Жеков Петков20.07%
 132. Алтан Мехмедали Ефраим10.03%
 133. Милена Дачева Орешкова1796.06%
-Не подкрепям никого
512

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Благоево

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Белчо Пенчев Белчев
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
22455.45%
56МОМЧИЛ ЙОСИФОВ МИЗУРСКИ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
17643.56%
-Не подкрепям никого
40.99%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гецово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
8Емил Боянов Гиздов
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
44855.17%
43Райчо Петров Райчев
ПП ГЕРБ
12014.78%
56РОСИЦА ЦОНЕВА СЛАВОВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
23328.69%
-Не подкрепям никого
111.35%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дряновец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
8Румен Неделчев Стоянов
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
164.53%
43Атанас Неделчев Атанасов
ПП ГЕРБ
19655.52%
56НИКОЛА ПЛАМЕНОВ БАЛЕВСКИ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
205.67%
67Младен Минков Аспарухов
Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)
185.10%
68Мая Атанасова Бобчева
Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
9727.48%
-Не подкрепям никого
61.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дянково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Ахмед Мехмед Мехмед
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
837.90%
43Али Джемилов Алиев
ПП ГЕРБ
32631.05%
55Хюсеин Гафур Хаккъ
Движение за права и свободи – ДПС
39137.24%
56АЛИ ЗЕКЕРИЕ АБДУРАХИМ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
24122.95%
-Не подкрепям никого
90.86%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Киченица

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Дамян Илиев Йосифов
ПП ГЕРБ
14046.20%
55Юзджан Джеватов Рамаданов
Движение за права и свободи – ДПС
15551.16%
-Не подкрепям никого
82.64%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Липник

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Неждет Хасанов Мехмедов
Движение за права и свободи – ДПС
17796.20%
-Не подкрепям никого
73.80%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мортагоново

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Сервет Севджанов Серветов
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
6211.44%
55Ферди Динчер Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
47287.08%
-Не подкрепям никого
81.48%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Осенец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Диан Василев Добрев
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
299.09%
43Здравка Русева Обретенова
ПП ГЕРБ
11034.48%
56ДАНИЕЛА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14144.20%
67Виктор Стоянов Иванов
Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)
268.15%
-Не подкрепям никого
134.08%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Радинград

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Хава Исмаил Хюсеин
Движение за права и свободи – ДПС
10684.80%
-Не подкрепям никого
1915.20%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Раковски

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
8Хюсмен Сюлейман Хюсмен
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
111.17%
33Бюнят Серветов Татаров
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
25126.59%
43Сейхан Юсуф Хасан
ПП ГЕРБ
12313.03%
55Сюлейман Махмудов Салиев
Движение за права и свободи – ДПС
35337.39%
56МЕХМЕД АКИФ РЕДЖЕБ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
768.05%
68Алтан Мехмедали Ефраим
Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
12012.71%
-Не подкрепям никого
101.06%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Стражец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Нуридин Шинаси Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
67394.79%
67Цоньо Данаилов Цонев
Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)
304.23%
-Не подкрепям никого
70.99%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Топчии

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Мирена Енева Симова
ПП ГЕРБ
16665.10%
56ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАСТОЯНОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
187.06%
67Сергей Даков Русев
Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)
5120.00%
68Петър Жеков Петков
Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
197.45%
-Не подкрепям никого
10.39%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ясеновец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Неджмидин Метин Бейтулла
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
29922.41%
43Сали Хюсниев Салиев
ПП ГЕРБ
35026.24%
55Алдин Хасан Рушуд
Движение за права и свободи – ДПС
18113.57%
56ХАСАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14711.02%
68Гюлджан Ахмедов Ахмедов
Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
35126.31%
-Не подкрепям никого
60.45%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община РазградПротокол на ОИК за Общински съвет на община РазградПротокол на ОИК за Кмет на кметство БлагоевоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ГецовоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДряновецПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДянковоПротокол на ОИК за Кмет на кметство КиченицаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЛипникПротокол на ОИК за Кмет на кметство МортагоновоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ОсенецПротокол на ОИК за Кмет на кметство РадинградПротокол на ОИК за Кмет на кметство РаковскиПротокол на ОИК за Кмет на кметство СтражецПротокол на ОИК за Кмет на кметство ТопчииПротокол на ОИК за Кмет на кметство Ясеновец

община Разград

гр.Разград

172600030 172600031 172600032 172600033 172600034 172600035 172600036 172600037 172600038 172600039 172600040 172600041 172600042 172600043 172600044 172600045 172600046 172600047 172600048 172600049 172600050 172600051 172600052 172600053 172600054 172600055 172600056 172600057 172600058 172600059 172600060 172600061 172600062 172600063 172600064 172600065 172600066 172600067 172600068

с.Балкански

172600001

с.Благоево

172600002

с.Гецово

172600003 172600004

с.Дряновец

172600005

с.Дянково

172600006 172600007 172600008

с.Киченица

172600009

с.Липник

172600010

с.Мортагоново

172600011

с.Недоклан

172600012

с.Осенец

172600013

с.Островче

172600014

с.Побит камък

172600015

с.Пороище

172600016

с.Просторно

172600017

с.Радинград

172600018

с.Раковски

172600019 172600020 172600021

с.Стражец

172600022 172600023

с.Топчии

172600024

с.Ушинци

172600025

с.Черковна

172600026

с.Ясеновец

172600027 172600028 172600029

изтегли