Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2722. Нови пазар: 5853
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 279

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 5572
Квота на Хеър: 265.33333

Партия2643515556616667
Vi62
1.06%
1339
22.88%
104
1.78%
1810
30.92%
1552
26.52%
115
1.96%
314
5.36%
557
9.52%
mi-5.04648-6.821615.84925-1.183422.09925
pi-5-65-12
ri-0.04648-0.821610.84925-0.183420.09925
Доп. манд.-0-11-00
Общо манд.-5-76-12


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Ангел Любенов Куцаров79359.22%
43. ПП ГЕРБ105. Хамди Сами Авджъ14410.75%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Айсел Исмаил Руфад165991.66%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Красимира Дамянова Бунова82453.09%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Ивайло Петров Николов1268.12%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)105. Пламен Христов Кирилов10031.85%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)103. Иван Йосифов Стоянов7724.52%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101. Димитър Янев Милчев5718.15%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)102. Венцислав Стоилов Русев3410.83%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)106. Иван Василев Петкански237.32%
67. Местна коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП АБВ, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)101. Красимир Янков Иванов14526.03%
67. Местна коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП АБВ, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)103. Николай Ангелов Николов10318.49%
67. Местна коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП АБВ, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)107. Тодор Ангелов Вангелов529.34%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Ангел Любенов Куцаров*А59.22%
43. ПП ГЕРБ105Хамди Сами Авджъ*А10.75%
43. ПП ГЕРБ102Златко Иванов Златев*Б
43. ПП ГЕРБ103Красен Цветков Деянов*Б
43. ПП ГЕРБ104Виолета Илиева Янева*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Айсел Исмаил Руфад*А91.66%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Ердиван Васви Мустафа*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС103Норан Керим Тефик*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС104Юсеин Шакир Юсеин*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС105Недрет Мехмед Юсеин*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС106Адем Алит Адем*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС107Сениха Зия Селим*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Красимира Дамянова Бунова*А53.09%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Ивайло Петров Николов*А8.12%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Георги Сашев Георгиев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104Иван Валентинов Ганчев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Златина Атанасова Таскова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106Пенка Николаева Ангелова*Б
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)105Пламен Христов Кирилов*А31.85%
67. Местна коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП АБВ, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)101Красимир Янков Иванов*А26.03%
67. Местна коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП АБВ, ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)103Николай Ангелов Николов*А18.49%