Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2632. Тополовград: 4565
Брой мандати за общински съветници: 17
Общинска избирателна квота: 269

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 17

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 4121
Квота на Хеър: 242.41176

Партия584348515556
Vi376
8.24%
189
4.14%
1322
28.96%
1838
40.26%
13
0.28%
242
5.30%
585
12.81%
mi1.55108-5.453537.58214--2.41325
pi1-57--2
ri0.55108-0.453530.58214--0.41325
Доп. манд.1-01--0
Общо манд.2-58--2


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ101. Наско Ангелов Стоянов16142.82%
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ103. Тодор Димитров Коджаманов7519.95%
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ104. Веселин Иванов Райков349.04%
43. ПП ГЕРБ101. Васил Иванов Сяров48236.46%
43. ПП ГЕРБ117. Атанас Димитров Анастасов22817.25%
43. ПП ГЕРБ103. Светла Георгиева Михайлова1057.94%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ101. КОСТА ТАШЕВ СТОЙЧЕВ66636.24%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ113. БАНКО ДИМИТРОВ БАНКОВ19510.61%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ103. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА1839.96%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ105. ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ1427.73%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Янко Атанасов Илиев30051.28%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Кера Иванова Спирова6611.28%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ101Наско Ангелов Стоянов*А42.82%
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ103Тодор Димитров Коджаманов*А19.95%
43. ПП ГЕРБ101Васил Иванов Сяров*А36.46%
43. ПП ГЕРБ117Атанас Димитров Анастасов*А17.25%
43. ПП ГЕРБ103Светла Георгиева Михайлова*А7.94%
43. ПП ГЕРБ102Борис Христов Борисов*Б
43. ПП ГЕРБ104Катя Гешева Господинова*Б
48. ВЪЗРАЖДАНЕ101КОСТА ТАШЕВ СТОЙЧЕВ*А36.24%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ113БАНКО ДИМИТРОВ БАНКОВ*А10.61%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ103СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА*А9.96%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ105ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ*А7.73%
48. ВЪЗРАЖДАНЕ102ПЕТЪР ЗЛАТЕВ ЯНЧЕВ*Б
48. ВЪЗРАЖДАНЕ104ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА*Б
48. ВЪЗРАЖДАНЕ106КРАСИМИР ВЪЛКОВ ИВАНОВ*Б
48. ВЪЗРАЖДАНЕ107МИТКО ЛАЗАРОВ БАТЧЕВ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Янко Атанасов Илиев*А51.28%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Кера Иванова Спирова*А11.28%