Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2628. Свиленград: 9206
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 439

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 6556
Квота на Хеър: 312.19048

Партия3482127303443555659646667
Vi49
0.53%
156
1.69%
55
0.60%
290
3.15%
46
0.50%
238
2.59%
374
4.06%
5220
56.70%
305
3.31%
1336
14.51%
426
4.63%
88
0.96%
214
2.32%
409
4.44%
mi-------16.72056-4.27944----
pi-------16-4----
ri-------0.72056-0.27944----
Доп. манд.-------1-0----
Общо манд.-------17-4----


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Мариян Дойчев Кръстев105220.15%
43. ПП ГЕРБ102. Анелия Георгиева Георгиева5119.79%
43. ПП ГЕРБ103. Георги Добрев Еленков4739.06%
43. ПП ГЕРБ104. Даниела Кирилова Георгиева4338.30%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Георги Вангелов Илиев53339.90%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Стамо Димитров Димитров1339.96%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106. Диана Христова Василева1047.78%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Мариян Дойчев Кръстев*А20.15%
43. ПП ГЕРБ102Анелия Георгиева Георгиева*А9.79%
43. ПП ГЕРБ103Георги Добрев Еленков*А9.06%
43. ПП ГЕРБ104Даниела Кирилова Георгиева*А8.30%
43. ПП ГЕРБ105Мартин Славчев Айвазов*Б
43. ПП ГЕРБ106Николай Атанасов Михайлов*Б
43. ПП ГЕРБ107Росица Христова Димова*Б
43. ПП ГЕРБ108Мариела Андонова Софронова*Б
43. ПП ГЕРБ109Таня Георгиева Коларова-Великова*Б
43. ПП ГЕРБ110Атанаска Николова Михайлова*Б
43. ПП ГЕРБ111Стела Михайлова Дякова*Б
43. ПП ГЕРБ112Тодорка Чанкова Хърсева*Б
43. ПП ГЕРБ113Диана Панайотова Стоянова*Б
43. ПП ГЕРБ114Росица Иванова Иванова*Б
43. ПП ГЕРБ115Веска Тончева Димитрова*Б
43. ПП ГЕРБ116Соня Желязкова Славова*Б
43. ПП ГЕРБ118Милен Борисов Милушев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Георги Вангелов Илиев*А39.90%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Стамо Димитров Димитров*А9.96%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106Диана Христова Василева*А7.78%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Христо Веселинов Коларов*Б