Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2617. Любимец: 3772
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 291

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3742
Квота на Хеър: 287.84615

Партия435667
Vi3032
80.38%
710
18.82%
30
0.80%
mi10.53342.4666-
pi102-
ri0.53340.4666-
Доп. манд.10-
Общо манд.112-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ112. Донка Трифонова Козалиева2759.07%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Владимир Николов Бамбалов41558.45%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Иван Николов Цветков638.87%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Михаил Димитров Димитров628.73%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ112Донка Трифонова Козалиева*А9.07%
43. ПП ГЕРБ102Мария Стефанова Станкова*Б
43. ПП ГЕРБ103Недялка Нецова Белчева*Б
43. ПП ГЕРБ104Мария Димитрова Кирякова*Б
43. ПП ГЕРБ105Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева*Б
43. ПП ГЕРБ106Валентин Иванов Расоков*Б
43. ПП ГЕРБ107Петя Атанасова Христозова*Б
43. ПП ГЕРБ108Таня Георгиева Видева*Б
43. ПП ГЕРБ109Атанас Петков Атанасов*Б
43. ПП ГЕРБ110Елена Георгиева Терзиева*Б
43. ПП ГЕРБ111Димитрина Александрова Димитрова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Владимир Николов Бамбалов*А58.45%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Иван Николов Цветков*А8.87%