Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2611. Ивайловград: 2698
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 208

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2698
Квота на Хеър: 207.53846

Партия435556
Vi1843
68.31%
268
9.93%
587
21.76%
mi8.880281.291332.82839
pi812
ri0.880280.291330.82839
Доп. манд.101
Общо манд.913


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Калин Тодоров Митрев83545.31%
43. ПП ГЕРБ107. Дарина Михайлова Кисьова21911.88%
43. ПП ГЕРБ106. Златил Димитров Хаджиев18610.09%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Мехмед Мюмюн Хасан25093.28%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Стефан Иванов Танев36962.86%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Калин Тодоров Митрев*А45.31%
43. ПП ГЕРБ107Дарина Михайлова Кисьова*А11.88%
43. ПП ГЕРБ106Златил Димитров Хаджиев*А10.09%
43. ПП ГЕРБ102Снежка Николова Делииванова*Б
43. ПП ГЕРБ103Анелия Николаева Чакърова*Б
43. ПП ГЕРБ104Иван Желязков Димитров*Б
43. ПП ГЕРБ105Николина Димитрова Райкова-Николова*Б
43. ПП ГЕРБ108Венцислав Славов Токов*Б
43. ПП ГЕРБ109Георги Атанасов Чобанов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Мехмед Мюмюн Хасан*А93.28%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Стефан Иванов Танев*А62.86%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Йордан Николов Араджиев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Георги Петров Тодоров*Б