Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2535. Търговище: 25510
Брой мандати за общински съветници: 33
Общинска избирателна квота: 774

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 33

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 23519
Квота на Хеър: 712.69697

Партия4827394350515566676869
Vi119
0.48%
117
0.47%
537
2.14%
30
0.12%
9064
36.19%
50
0.20%
222
0.89%
9956
39.75%
147
0.59%
3369
13.45%
1130
4.51%
303
1.21%
mi----12.71789--13.96947-4.727111.58553-
pi----12--13-41-
ri----0.71789--0.96947-0.727110.58553-
Доп. манд.----1--1-10-
Общо манд.----13--14-51-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Дарин Иванов Димитров571963.10%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Хамди Мехмедов Илиязов861186.49%
67. Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ)101. Рая Георгиева Матева193157.32%
68. Местна коалиция движение ЗАЕДНО за промяна116. Петър Данчев Илиев28425.13%
68. Местна коалиция движение ЗАЕДНО за промяна101. Дамян Недялков Иванов27624.42%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Дарин Иванов Димитров*А63.10%
43. ПП ГЕРБ102Дарина Йорданова Костова*Б
43. ПП ГЕРБ103Гергана Руменова Цонева*Б
43. ПП ГЕРБ104Димчо Тодоров Димов*Б
43. ПП ГЕРБ105Анета Иванова Куманова*Б
43. ПП ГЕРБ106Таня Димитрова Станкова*Б
43. ПП ГЕРБ107Мария Димитрова Николова*Б
43. ПП ГЕРБ108Турхан Билял Хаджиибрямолу*Б
43. ПП ГЕРБ109Никола Стоянов Найденов*Б
43. ПП ГЕРБ110Весела Димова Василева*Б
43. ПП ГЕРБ111Христо Стойнев Харалампиев*Б
43. ПП ГЕРБ112Пламен Владимиров Белколев*Б
43. ПП ГЕРБ113Борис Костадинов Димитров*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Хамди Мехмедов Илиязов*А86.49%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Емине Феимова Якубова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС103Танер Исмаилов Ахмедов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС104Хабибе Мехмедова Рамаданова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС105Синан Еролов Самиев*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС106Селиме Хюсеинова Азиз*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС107Мехмед Орлинов Младенов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС108Сюзан Сейфетинова Мехмедова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС109Емрах Ерджанов Шюкриев*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС110Ипек Бюлентова Юсуфова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС111Актер Недретова Шакирова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС112Сунай Кемалов Хасанов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС113Тахир Джемалов Тахиров*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС114Алдин Андонов Топалов*Б
67. Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ)101Рая Георгиева Матева*А57.32%
67. Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ)102Светослав Иванов Стефанов*Б
67. Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ)103Емил Александров Димитров*Б
67. Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ)104Илия Светлозаров Илиев*Б
67. Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ)105Диян Русев Дечев*Б
68. Местна коалиция движение ЗАЕДНО за промяна116Петър Данчев Илиев*А25.13%