Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2524. Попово: 10097
Брой мандати за общински съветници: 29
Общинска избирателна квота: 349

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 29

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8839
Квота на Хеър: 304.7931

Партия78142628344350515556585966
Vi83
0.82%
86
0.85%
1068
10.58%
197
1.95%
282
2.79%
117
1.16%
2055
20.35%
319
3.16%
53
0.52%
1378
13.65%
871
8.63%
2943
29.15%
524
5.19%
121
1.20%
mi--3.50402---6.74228--4.52112.857689.655731.7192-
pi--3---6--4291-
ri--0.50402---0.74228--0.52110.857680.655730.7192-
Доп. манд.--0---1--0111-
Общо манд.--3---7--43102-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
14. Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)101. Христо Белчев Ненов20118.82%
14. Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)105. Андрей Стефанов Петков11911.14%
14. Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)104. Стоян Петров Попвеличков847.87%
43. ПП ГЕРБ101. Любомир Иванов Гущанов64031.14%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Танер Мехмед Али51037.01%
55. Движение за права и свободи – ДПС106. Мариян Венциславов Бодев1017.33%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Николай Цонев Черкезов35841.10%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ122. Златко Стефанов Иванов677.69%
58. Движение ЗАЕДНО за промяна101. Георги Петров Георгиев100934.28%
58. Движение ЗАЕДНО за промяна110. Георги Тиханов Георгиев29510.02%
59. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ101. Бойко Радев Атанасов13225.19%
59. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ102. Хасан Ахмет Хасан9818.70%
59. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ103. Стефан Пенчев Рачев7814.89%
59. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ117. Станьо Райчев Георгиев468.78%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
14. Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)101Христо Белчев Ненов*А18.82%
14. Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)105Андрей Стефанов Петков*А11.14%
14. Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)104Стоян Петров Попвеличков*А7.87%
43. ПП ГЕРБ101Любомир Иванов Гущанов*А31.14%
43. ПП ГЕРБ102Драгомир Анастасов Петров*Б
43. ПП ГЕРБ103Димитър Кънев Димитров*Б
43. ПП ГЕРБ104Христо Иванов Дюкенджиев*Б
43. ПП ГЕРБ105Десислава Иванова Георгиева*Б
43. ПП ГЕРБ106Румен Георгиев Кьосев*Б
43. ПП ГЕРБ107Севда Лазарова Ерменкова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Танер Мехмед Али*А37.01%
55. Движение за права и свободи – ДПС106Мариян Венциславов Бодев*А7.33%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Емел Мустафова Расимова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС103Сони Миленов Харизанов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Николай Цонев Черкезов*А41.10%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ122Златко Стефанов Иванов*А7.69%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Найден Иванов Иванов*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна101Георги Петров Георгиев*А34.28%
58. Движение ЗАЕДНО за промяна110Георги Тиханов Георгиев*А10.02%
58. Движение ЗАЕДНО за промяна102Румен Добрев Димитров*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна103Горан Иванов Цветков*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна104Петранка Добрева Габровска*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна105Румен Стойчев Русев*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна106Валентин Стефанов Витанов*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна107Петър Велчев Лазаров*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна108Ксения Василева Павлова*Б
58. Движение ЗАЕДНО за промяна109Венетка Иванова Колева*Б
59. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ101Бойко Радев Атанасов*А25.19%
59. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ102Хасан Ахмет Хасан*А18.70%