Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2345. Сливница: 3943
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 304

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3513
Квота на Хеър: 270.23077

Партия52234436164676869
Vi524
13.29%
189
4.79%
187
4.74%
905
22.95%
54
1.37%
599
15.19%
367
9.31%
563
14.28%
555
14.08%
mi1.93908--3.34899-2.216621.35812.08342.0538
pi1--3-2122
ri0.93908--0.34899-0.216620.35810.08340.0538
Доп. манд.1--0-0100
Общо манд.2--3-2222


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ102. Милен Цветанов Миланов21440.84%
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ101. Янка Иванова Никифорова12724.24%
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ104. Герман Павлов Василев9417.94%
43. ПП ГЕРБ110. Васил Петров Иванов10411.49%
43. ПП ГЕРБ104. Ивайло Григоров Кирилов889.72%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ102. Цветелина Петкова Григорова18831.39%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101. Любомир Методиев Методиев12921.54%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ107. Ивайло Иванов Петров10617.70%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ103. Лилия Любомирова Димитрова-Василева9415.69%
67. Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)101. Ралица Тодорова Попова16244.14%
67. Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)102. Асен Георгиев Георгиев4813.08%
67. Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)107. Снежа Ганчева Рангелова349.26%
67. Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)104. Иван Иванов Байчев308.17%
68. Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)105. Божидар Каменов Горянов14726.11%
68. Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)101. Радослав Николов Николов13523.98%
68. Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)107. Николай Спасов Николов9817.41%
68. Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)103. Соня Стефанова Станимирова7613.50%
69. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ103. Димитрина Симеонова Григорова16429.55%
69. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ101. Милко Димитров Миланов10719.28%
69. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ102. Марин Василев Павлов9817.66%
69. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ106. Юлиан Цветанов Златанов427.57%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ102Милен Цветанов Миланов*А40.84%
5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ101Янка Иванова Никифорова*А24.24%
43. ПП ГЕРБ110Васил Петров Иванов*А11.49%
43. ПП ГЕРБ104Ивайло Григоров Кирилов*А9.72%
43. ПП ГЕРБ102Людмил Павлов Христов*Б
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ102Цветелина Петкова Григорова*А31.39%
64. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ101Любомир Методиев Методиев*А21.54%
67. Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)101Ралица Тодорова Попова*А44.14%
67. Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)102Асен Георгиев Георгиев*А13.08%
68. Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)105Божидар Каменов Горянов*А26.11%
68. Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)101Радослав Николов Николов*А23.98%
69. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ103Димитрина Симеонова Григорова*А29.55%
69. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ101Милко Димитров Миланов*А19.28%