Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 2105. Борино: 1952
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 178

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1952
Квота на Хеър: 177.45455

Партия4355
Vi560
28.69%
1392
71.31%
mi3.155747.84426
pi37
ri0.155740.84426
Доп. манд.01
Общо манд.38


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Ахмед Реджепов Асанов16729.82%
43. ПП ГЕРБ102. Георги Сергеев Генчев10218.21%
43. ПП ГЕРБ104. Йоско Николаев Родопски6411.43%
43. ПП ГЕРБ103. Мустафа Мустафа Таир498.75%
43. ПП ГЕРБ105. Сейхан Джамалов Небиев447.86%
43. ПП ГЕРБ106. Иван Димитров Иванов437.68%
55. Движение за права и свободи – ДПС105. Неджатин Кемалов Велиев1238.84%
55. Движение за права и свободи – ДПС102. Анелия Емилова Джебирова1218.69%
55. Движение за права и свободи – ДПС110. Мехмед Джамалов Усев1158.26%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Ахмед Реджепов Асанов*А29.82%
43. ПП ГЕРБ102Георги Сергеев Генчев*А18.21%
43. ПП ГЕРБ104Йоско Николаев Родопски*А11.43%
55. Движение за права и свободи – ДПС105Неджатин Кемалов Велиев*А8.84%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Анелия Емилова Джебирова*А8.69%
55. Движение за права и свободи – ДПС110Мехмед Джамалов Усев*А8.26%
55. Движение за права и свободи – ДПС103Сейди Алиев Шерифов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС104Асен Асенов Кукунджиев*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС106Елка Димитрова Иванова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС107Георги Русев Овчаров*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС108Юсмен Салихов Забанов*Б