Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1726. Разград: 15990
Брой мандати за общински съветници: 33
Общинска избирателна квота: 485

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 33

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 14928
Квота на Хеър: 452.36364

Партия6824263343485155566768
Vi280
1.75%
260
1.63%
135
0.84%
19
0.12%
1685
10.54%
3439
21.51%
273
1.71%
95
0.59%
2706
16.92%
2804
17.54%
1338
8.37%
2956
18.49%
mi----3.724887.60229--5.981916.198552.95786.53457
pi----37--5626
ri----0.724880.60229--0.981910.198550.95780.53457
Доп. манд.----11--1010
Общо манд.----48--6636


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
33. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ111. Ахмед Басриев Ахмедов27216.14%
33. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ101. Ремзи Реджеб Осман23714.07%
43. ПП ГЕРБ101. Валентин Стефанов Василев126736.84%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Левент Али Апти112941.72%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Добрин Младенов Добрев158256.42%
67. Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)101. Калоян Руменов Монев53740.13%
67. Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)104. Антон Руменов Монев15511.58%
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)101. Иво Борисов Димитров52817.86%
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)106. Джипо Николов Джипов48616.44%
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)103. Огнян Досев Обрешков2167.31%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
33. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ111Ахмед Басриев Ахмедов*А16.14%
33. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ101Ремзи Реджеб Осман*А14.07%
33. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ102Свилена Дечева Дечева*Б
33. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ103Гюлчин Мехмедова Ахмедова*Б
43. ПП ГЕРБ101Валентин Стефанов Василев*А36.84%
43. ПП ГЕРБ102Галина Милкова Георгиева-Маринова*Б
43. ПП ГЕРБ103Радиана Ангелова Димитрова*Б
43. ПП ГЕРБ104Надежда Радославова Димитрова*Б
43. ПП ГЕРБ105Наско Стоилов Анастасов*Б
43. ПП ГЕРБ106Мариан Пламенов Иванов*Б
43. ПП ГЕРБ107Стефан Димов Стефанов*Б
43. ПП ГЕРБ108Радостина Цветанова Иванова*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Левент Али Апти*А41.72%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Али Бахриев Кязимов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС103Нюсрет Исмет Мустафа-Салим*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС104Хасан Халилов Хасанов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС105Ирфан Салъфов Ахмедов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС106Сузан Мехмедова Съдкъ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Добрин Младенов Добрев*А56.42%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Стоян Димитров Ненчев*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Елка Александрова Неделчева*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104Надежда Иванова Анастасова-Стоянова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Таня Петрова Тодорова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106Николай Стефанов Колев*Б
67. Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)101Калоян Руменов Монев*А40.13%
67. Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)104Антон Руменов Монев*А11.58%
67. Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)102Руско Кулев Дянков*Б
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)101Иво Борисов Димитров*А17.86%
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)106Джипо Николов Джипов*А16.44%
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)103Огнян Досев Обрешков*А7.31%
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)102Мирослав Тодоров Грънчаров*Б
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)104Пейчо Добрев Георгиев*Б
68. Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)105Милен Йоргов Минчев*Б