Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1601. Асеновград: 22644
Брой мандати за общински съветници: 33
Общинска избирателна квота: 687

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 33

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 20049
Квота на Хеър: 607.54545

Партия4213343484952555658606266697071
Vi154
0.68%
471
2.08%
292
1.29%
5768
25.47%
116
0.51%
26
0.11%
354
1.56%
4596
20.30%
4886
21.58%
78
0.34%
168
0.74%
1813
8.01%
1103
4.87%
479
2.12%
1883
8.32%
457
2.02%
mi---9.49394---7.564878.0422--2.984141.8155-3.09936-
pi---9---78--21-3-
ri---0.49394---0.564870.0422--0.984140.8155-0.09936-
Доп. манд.---0---10--11-0-
Общо манд.---9---88--32-3-


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ242141.97%
43. ПП ГЕРБ106. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ5369.29%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Ферди Емел Кадир346975.48%
55. Движение за права и свободи – ДПС106. Селим Айнур Емин3257.07%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. ЕМИЛ ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ216244.25%
62. БДС „РАДИКАЛИ“101. Георги Вакрилов Запрянов67237.07%
62. БДС „РАДИКАЛИ“110. Антон Еленов Джиголинов25414.01%
62. БДС „РАДИКАЛИ“104. Драгомир Георгиев Георгиев1488.16%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101. Мариан Ангелов Велев52747.78%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)103. Дамян Борисов Борисов17015.41%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)105. Георги Стоянов Шишков887.98%
70. Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД )101. Милко Христов Милков41722.15%
70. Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД )104. Апостол Панков Тименов28114.92%
70. Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД )102. Илия Иванов Кендев1749.24%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ*А41.97%
43. ПП ГЕРБ106ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ*А9.29%
43. ПП ГЕРБ102ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ФИЛИПОВ*Б
43. ПП ГЕРБ103КАМЕН РАЕВ КУЦЕВ*Б
43. ПП ГЕРБ104ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА*Б
43. ПП ГЕРБ105ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧОЛАКОВ*Б
43. ПП ГЕРБ107ИВАН ЛАЗАРОВ ЧОХАДЖИЕВ*Б
43. ПП ГЕРБ108ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БУРАДЖИЕВ*Б
43. ПП ГЕРБ109БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАДОСЛАВОВ*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС101Ферди Емел Кадир*А75.48%
55. Движение за права и свободи – ДПС106Селим Айнур Емин*А7.07%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Хюсеин Айдънов Караджов*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС103Илдърай Кязим Мустафа*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС104Бехие Орхан Узун*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС105Юсуф Бейтула Аптиш*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС107Айсин Ахмед Кюлджю*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС108Нуретин Айнур Тасим*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101ЕМИЛ ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ*А44.25%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102ЕНКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105ГЕО ИВАНОВ КАРАДАНОВ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ107БОРИС ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ108ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА*Б
62. БДС „РАДИКАЛИ“101Георги Вакрилов Запрянов*А37.07%
62. БДС „РАДИКАЛИ“110Антон Еленов Джиголинов*А14.01%
62. БДС „РАДИКАЛИ“104Драгомир Георгиев Георгиев*А8.16%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101Мариан Ангелов Велев*А47.78%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)103Дамян Борисов Борисов*А15.41%
70. Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД )101Милко Христов Милков*А22.15%
70. Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД )104Апостол Панков Тименов*А14.92%
70. Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД )102Илия Иванов Кендев*А9.24%