Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1451. Трън: 1679
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 153

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 1483
Квота на Хеър: 134.81818

Партия274355566667
Vi170
10.13%
1041
62.00%
27
1.61%
272
16.20%
28
1.67%
141
8.40%
mi1.260967.72151-2.01753--
pi17-2--
ri0.260960.72151-0.01753--
Доп. манд.01-0--
Общо манд.18-2--


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
27. коалиция Ние, Гражданите101. Васил Тодоров Василев13881.18%
27. коалиция Ние, Гражданите103. Асен Рангелов Мирков2112.35%
43. ПП ГЕРБ102. Бойчо Левчов Харалампиев11511.05%
43. ПП ГЕРБ107. Мариела Асенова Иванова767.30%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Ташко Йорданов Минков17564.34%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103. Иванка Игнатова Гълъбова2910.66%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
27. коалиция Ние, Гражданите101Васил Тодоров Василев*А81.18%
43. ПП ГЕРБ102Бойчо Левчов Харалампиев*А11.05%
43. ПП ГЕРБ107Мариела Асенова Иванова*А7.30%
43. ПП ГЕРБ103Веселина Христова Шишкова*Б
43. ПП ГЕРБ104Милена Алексиева Миланова*Б
43. ПП ГЕРБ105Михаил Николаев Манчев*Б
43. ПП ГЕРБ106Теодора Тодорова Исаева*Б
43. ПП ГЕРБ108Павлина Борисова Костова-Николова*Б
43. ПП ГЕРБ109Радостина Валериева Раденкова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Ташко Йорданов Минков*А64.34%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Иванка Игнатова Гълъбова*А10.66%