Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1422. Ковачевци: 784
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 72

Избран независим кандидат Ивайло Славчов Йорданов с 87 гласа

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 10

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 690
Квота на Хеър: 69.0

Партия51555667
Vi1
0.14%
6
0.86%
544
78.05%
146
20.95%
mi--7.884062.11594
pi--72
ri--0.884060.11594
Доп. манд.--10
Общо манд.--82


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105. Методи Генадиев Методиев6612.13%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110. Мирослав Любенов Захариев6511.95%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Венцислав Асенов Тодоров6511.95%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ111. Явор Александров Иванов6011.03%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ107. Николай Петров Милошов5710.48%
67. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/101. Марияна Методиева Миленова5739.04%
67. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/107. Петър Николаев Николов2819.18%
67. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/103. Емилия Паунова Николова2517.12%
67. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/106. Димитър Иванов Димитров138.90%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105Методи Генадиев Методиев*А12.13%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110Мирослав Любенов Захариев*А11.95%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Венцислав Асенов Тодоров*А11.95%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ111Явор Александров Иванов*А11.03%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ107Николай Петров Милошов*А10.48%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Андрей Стефанов Аризанов*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104Ина Тодорова Найденова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106Кирил Венциславов Михайлов*Б
67. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/101Марияна Методиева Миленова*А39.04%
67. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/107Петър Николаев Николов*А19.18%
68. Инициативен комитет101Ивайло Славчов Йорданов*Б