Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1314. Лесичово: 2290
Брой мандати за общински съветници: 13
Общинска избирателна квота: 177

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 13

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2026
Квота на Хеър: 155.84615

Партия46343643485155565867
Vi20
0.87%
36
1.57%
34
1.48%
60
2.62%
614
26.81%
37
1.62%
182
7.95%
242
10.57%
527
23.01%
77
3.36%
461
20.13%
mi----3.93978-1.167821.552813.38154-2.95805
pi----3-113-2
ri----0.93978-0.167820.552810.38154-0.95805
Доп. манд.----1-010-1
Общо манд.----4-123-3


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Васил Лазаров Дамянов22937.30%
43. ПП ГЕРБ108. Иванка Тодорова Гинина9715.80%
43. ПП ГЕРБ102. Николай Илиянов Вулянов589.45%
43. ПП ГЕРБ106. Иван Лазаров Данов508.14%
51. ВОЛЯ101. ХРИСТО ДИМИТРОВ ДУДОВ9652.75%
51. ВОЛЯ105. НИКОЛАЙ БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ3016.48%
51. ВОЛЯ103. МИТКО ЙОНКОВ ИВАНОВ2010.99%
51. ВОЛЯ102. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ189.89%
55. Движение за права и свободи – ДПС101. Асан Рашидов Ислямов22592.98%
55. Движение за права и свободи – ДПС102. Ифет Кемал Топал177.02%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Димитрия Методиева Тошкина22642.88%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102. Тодор Лазаров Радев6011.39%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ111. Димитър Христев Дръндев519.68%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ110. Райна Спасова Лалина499.30%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ106. Трендафилка Иванова Димитрова448.35%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)101. АТАНАС ВЪРБАНОВ КОЛЧАКОВ20143.60%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)102. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧОЧКОВ12827.77%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)104. СТАНИМИРА ЦВЕТАНОВА ПАНЕВА4710.20%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)105. ИЛИЯ МИТКОВ БЕЙКОВ347.38%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)103. АНГЕЛ ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ347.38%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Васил Лазаров Дамянов*А37.30%
43. ПП ГЕРБ108Иванка Тодорова Гинина*А15.80%
43. ПП ГЕРБ102Николай Илиянов Вулянов*А9.45%
43. ПП ГЕРБ106Иван Лазаров Данов*А8.14%
51. ВОЛЯ101ХРИСТО ДИМИТРОВ ДУДОВ*А52.75%
55. Движение за права и свободи – ДПС101Асан Рашидов Ислямов*А92.98%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Ифет Кемал Топал*А7.02%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Димитрия Методиева Тошкина*А42.88%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Тодор Лазаров Радев*А11.39%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ111Димитър Христев Дръндев*А9.68%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)101АТАНАС ВЪРБАНОВ КОЛЧАКОВ*А43.60%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)102СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧОЧКОВ*А27.77%
67. Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ССД-БЗНС)104СТАНИМИРА ЦВЕТАНОВА ПАНЕВА*А10.20%