Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1229. Монтана: 17100
Брой мандати за общински съветници: 33
Общинска избирателна квота: 519

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 33

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 15776
Квота на Хеър: 478.06061

Партия481427485666676869
Vi206
1.22%
192
1.14%
138
0.82%
124
0.74%
191
1.13%
2268
13.48%
203
1.21%
3174
18.86%
9808
58.28%
526
3.13%
mi-----4.74417-6.6393320.516231.10028
pi-----4-6201
ri-----0.74417-0.639330.516230.10028
Доп. манд.-----1-100
Общо манд.-----5-7201


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА85037.48%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”101. Пламен Цветанов Пелов36911.63%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”120. Валентин Петров Валентинов35011.03%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”130. Милети Давидов Мечов2678.41%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”121. Марян Иванов Димитров2537.97%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”104. Теодора Димитрова Любенова2357.40%
69. Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)101. Любомир Тодоров Иванов33162.93%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА*А37.48%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102ИЛИЯ ЗАМФИРОВ ИЛИЕВ*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104ПАРАСКЕВА АНАСТАСОВА ИЛИЕВА*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ105МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ*Б
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”101Пламен Цветанов Пелов*А11.63%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”120Валентин Петров Валентинов*А11.03%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”130Милети Давидов Мечов*А8.41%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”121Марян Иванов Димитров*А7.97%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”104Теодора Димитрова Любенова*А7.40%
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”102Иванка Дончева Делева*Б
67. Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”103Тодор Иванов Тодоров*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”102Бойко Георгиев Димитров*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”103Иво Цветанов Иванов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”104Найден Илиев Найденов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”105Валери Тимов Георгиев*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”106Христо Йорданов Кастрев*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”107Иво Димитров Гигов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”108Милена Кирилова Нончева*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”109Милен Максимов Николов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”110Людмил Кирилов Джурджов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”111Росица Заркова Благоева*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”112Юлиан Димитров Александров*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”113Георги Петров Иванов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”114Камелия Борисова Ангелова*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”115Виктор Валериев Апостолов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”116Десислава Димитрова Каменова*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”117Горан Невелинов Аврамов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”118Иван Петров Петров*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”119Станимир Владимиров Стоев*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”120Стоян Георгиев Стоянов*Б
68. Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”121Румен Върбанов Ценов*Б
69. Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)101Любомир Тодоров Иванов*А62.93%