Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 1207. Брусарци: 2083
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 190

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 11

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 2050
Квота на Хеър: 186.36364

Партия27435669
Vi33
1.58%
1326
63.66%
374
17.95%
350
16.80%
mi-7.115122.006831.87805
pi-721
ri-0.115120.006830.87805
Доп. манд.-001
Общо манд.-722


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ102. Катя Крумова Додева18714.10%
43. ПП ГЕРБ109. Гергана Станоева Симеонова13810.41%
43. ПП ГЕРБ105. Александър Недков Борисов13710.33%
43. ПП ГЕРБ108. Мая Стоянова Цветанова1067.99%
43. ПП ГЕРБ111. Анета Илиева Петкова1007.54%
43. ПП ГЕРБ106. Йордан Владиславов Йорданов957.16%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Румен Йосифов Савов28676.47%
69. Местна коалиция НДСВ (ДПС,НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ)101. Димитър Маринов Митов20057.14%
69. Местна коалиция НДСВ (ДПС,НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ)102. Кремена Цветанова Томова8323.71%
69. Местна коалиция НДСВ (ДПС,НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ)103. Пламен Валентинов Петров3810.86%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ102Катя Крумова Додева*А14.10%
43. ПП ГЕРБ109Гергана Станоева Симеонова*А10.41%
43. ПП ГЕРБ105Александър Недков Борисов*А10.33%
43. ПП ГЕРБ108Мая Стоянова Цветанова*А7.99%
43. ПП ГЕРБ111Анета Илиева Петкова*А7.54%
43. ПП ГЕРБ106Йордан Владиславов Йорданов*А7.16%
43. ПП ГЕРБ103Веса Петрова Цанкова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Румен Йосифов Савов*А76.47%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Вельо Цветанов Велев*Б
69. Местна коалиция НДСВ (ДПС,НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ)101Димитър Маринов Митов*А57.14%
69. Местна коалиция НДСВ (ДПС,НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ)102Кремена Цветанова Томова*А23.71%